Sosyal Mühendislik

Cano AMEDÎ

Bir siyasal mühendislik çalışması olarak kurdlere bulaştırılan “Turkiyecilik projesi” içinde yer alan siyasal aktörler deşifre edilmeden bir bir arpa boyu yol almak mümkün olmayacaktır.” Haydar Çirkin

Haklısın deşîfre etmek, alternatîf olmak ve sahada tam prese karşı koymanın yegana yolu ciddî organîzasyon ve örgütlenme ağının iri, diri ve geniş bir banda sahip olması gerekiyor.

Ne yazık ki son kırk yıllık bir sürecin tüm renkleri, farklılıkları, 1.2.3. derecedeki bütün aktorleri, kadroları ve hasbıl kader sosyal medya fenomeni olmuş bireyler olarak öyle ya da böyle bu sürecin uzanmasına örgütsüzlüğümüzle, tavırsızlığımızla katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum.

Eger kurd halkının millet olmaktan kaynaklanan temel hakları gerçekleştirme noktasında birlikte temel amaçlar ekseninde farklılıkların bir arada mücadele geleneğini yaratabilseydik ve bu meşrû ve diri gücümüzü harekete geçirebilseydik bugün başka konuları tartışıyor olacaktır.

Devlet ve entegrasyoncuların atadığı kayyumlar, umumi müfettișler, komîser ve siyasi abê’lerin bir tezahürrü olan mevsimlik “otorite”lerin yanı sıra bir de gönüllü durumdan vazife çıkaran “bekçi murtaza” rolüne soyunan kesimlerin varlığı kanımca entegrasyon damarının güçlenmesine katkı sunuyorlar.

Ulusal damarın güçlenmesi ve başat olması için mutlaka ve mutlaka Ulusal demokratik mücadele ağının oluşması gerekiyor…

Leave a Reply

Your email address will not be published.