Rojnama JÎN

Di derheqê ”Jîn”ê da ez dixwazim wek haydarî nuqteyeka dî pêşkêşî xwe xwendoxên hêja bikim. Li…

Kovara JÎN (Stanbol- 07.11.1918- 02.10-1919)

Siddik BOZARSLAN Kovara Jîn, li Stanbolê di 07.11.1918- 02.10.1919´an da derçûye. Bi tabîreke dî ev kovar…

HETAWÎ KURD / YEKBÛN

Siddik BOZARSLAN HETAWÎ KURD (Stanbol 1913) Piştî ku Rojî Kurd ji alîyê hukumetê ve hatîye girtin;…

ROJÎ KURD (Stanbol 1913)

Siddik BOZARSLAN Rojî Kurd, organa ”Civata Telebeyên Kurdan (HÊVÎ)” bûye ku ew komele di 1912´an da…

PEYMAN (Dîyarbekir- 1909)

Siddik BOZARSLAN Ev rojname li Dîyarbekrê ji alîyê dilxwazên Komela Îttihad Terakki yên nîvKurd û nîvTirk…

 ”KÜRD TEAVÜN VE TERAKKİ GAZETESİ” (Stanbol- 05.12.1908- 30.01.1909)

Siddik BOZARSLAN (Nûçenama Hevkarî û Pêşketina Kurdan) ”Nûçenama Hevkarî û Pêşketina Kurdan” (Kürd Teavün ve Terakki…

 Rojnama KURDİSTAN (Misir-Swisre-Britanya 22.04.1898- 01.04.1902)

Siddik BOZARSLAN Di dîroka neteweyê kurd da Rojnameya Ewil Kurdistan e û ew ji alîyê Mîqdad…

Çend Rûpelên Çapemenîya Kurdî

Siddik BOZARSLAN Rojnamegerîya kurdî di 1898´an da despêkirîye û heta rojên îro didome. Ez dê hewl…

KÜRD KÜLTÜRÜNDE MİTRA (MEHR)*

Felekeddin Kakayî Mitraizm Hindu-Ari halklarının en eski kültür ve dinidir. Güney Sibirya’dan bugünkü Kürdistan ve İran…

ŞEVA YELDA, ŞEVA ŞEVÇERE, ŞEVA XORVEGERÊ.

Kurte Pênase: Şeva Yelda û Mêhrê (Ronahiyê), dikeve 21’ê meha 12’an, ev şev dibe şeva yekemîn…