KYB’nin bu dönemde PYD ile görüşmesi ne anlama gelir?

İbrahim GÜÇLÜ 

Kürdistan Yurtseverler birliği (KYB) ve PKK/PYD başkanlarının açıklamalarına göre, kısa bir süre önce Kürdistan’ın Batısında görüşme yapmışlar. Görüşmeye, KYB’nin Başkanı Bafıl Talabani ve PKK/PYD adına görünür kukla-lider konumunda olan Mazlum Abdi katılmışlar. Her iki örgüt sorumlusunun açıklamalarına göre, aralarında önemli ve olumlu bir görüşme olmuş, karşılıklı önemli açıklamalarda bulunmuşlar. Aynı zamanda, karşılıklı desteklerden dolayı memnuniyetlerini birbirlerine ifade etmişler. Bundan sonra da karşılıklı desteğin devamı konusunda ortak bir sonuç ve karara varmışlar.

KYB ve PKK/PYD başkan ve yetkililerinin birbirlerine ne söylediklerinden daha önemli olan konu, bu dönemde iki tarafın görüşmelerinin taşıdığı önem ve anlamdır. Bunun yanında bu iki tarafı görüştürenlerin kim olduğudur. Yoksa karşılıklı söylenenlerin çoğunun bilinir şeyler olduğu açıktır. Özellikle de iki tarafın Kürdistan Federe Devletindeki son dönemdeki ilişkilerinin kötü ve olumsuz olması göz önüne alındığından, görüşmenin içeriğinde çokça bir riyakârlığın olduğundan da bir şüphe yoktur.

Bu görüşmeyi birkaç açıdan ele alarak, hem kamuoyunu bilgilendirmek, hem yurtsever kamuoyunda, hem Kürdistan Federe Devletinde, hem de Kürdistan örgütleri arasında tartışılmaya yol açmak ve duyarlılık sağlamak gerekir.

1-Bu görüşmenin doğal ve olağan bir toplantı olmadığı; PYD’nin, PKK’nin örgütü olduğu bilinen bir gerçek. KYB ile PKK’nin ilişkilerinin olumsuzluğunun olduğu, PKK’nın Kürdistan Federe Devleti’ni tasfiye etmek istediği gerçekleri de göz önüne alındığından,,  görüşmenin doğal ve normal olmadığını hemen tespit edilebilinir.

2-Bir dönem önce, KYB yöneticilerinin kendileri PKK ile Süleymaniye kentinde büyük bir sorun olduğu, üyelerinin kaçırıldığı ve sorgulandığı, kendilerinin de PKK teröründen dolayı hayatlarından da endişe duydukları açıklamaları göz önüne alınırsa, bu görüşmenin olağanüstü olduğu hemen görülmektedir.

3-Bilindiği gibi KYB ile KDP’nin bir dönemdir devam eden sorunları var. Bu sorunların çözümlenmesi için, Kürdistan Başkanı ve KDP’nin Genel Başkanı Mesut Barzani, Kürdistan Federe Devleti Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Başbakanı Mesrur Barzani, KDP yöneticilerinin tümü, Kürdistan’ın diğer parçalarındaki örgüt ve partilerin olağanüstü bir çabası var. PKK’nin de KDP’ye özel düşmanlığı ve saldırısı bilinmektedir. Bundan dolayı, KDP’nin KYB’ ile var olan sorunlarının çözümlenmesini değil, çelişkilerin daha fazla artması için bir çaba içindedir. Bu bağlamda da, bu ortam ve koşullarda KYB’nin PKK/PYD ile resmi görüşme yapması manidardır. Bu görüşmenin hayra yorumlanması oldukça zordur.

4-KYB, görünen o ki PKK/PYD’yi arkasına alarak, KDP üzerinde bir baskı yapmaya, bu yolla kendisini için hakkı olmayan imtiyazları almaya çalışıyor. Bu yaklaşımı, KDP ile olan sorunlarının çözümünü zorlaştıracaktır. Hiç şüphe yok ki, KDP’nin buna pabuç bırakması söz konusu olamaz. Ayrıca bilinen bir şey var ki, çok eskilerden bu zamana kadar KYB, PKK konusunda her zaman oportünist davranış içinde olmuştur. PKK, Kürdistan Federe Devletinde büyük tahribatlara yol açmasına rağmen, stratejik amacına ulaşmamıştır. Kürdistan Federe Devleti Hükümeti, Kürdistan Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesut Barzani, Kürdistan Federe Devleti Başkanlığı, başta KDP olmak üzere tüm Kürt yurtsever parti ve örgütler, PKK’nın stratejik amacına ulaşmasına izin vermedi. Bundan sonra da vermeyeceklerdir. 

5-PKK/PYD’nin, Kürdistan Federe Devletini yıkmak istediği gerçeğini bütün parçalardaki ve dünyadaki Kürtler bilebilir durumdadır. KYB’nin bunu bilmemesi olanaklı değildir. Ayrıca bu durum, Kürdistan Federe Devletinin kurucu iradelerinden bir olması; Kürdistan Hükümetinin ikinci önemli üyesi olması, ana muhalefet partisi konumunda olmasından dolayı, PKK’nın bu tutumu KYB’yi de doğrudan ilgilendiren bir durumdur. Buna rağmen hiçbir şey olmamış gibi, KYB’nin görüşme yapması büyük bir olumsuzluktur.

KYB’nin de, PKK’nın KDP’ye yaptığı düşmanlıkla Kürdistan Federe Devletine yönelik düşmanlık ve yıkma çabası içinde olmadığına inananlardan olamaz. Bundan dolayı da yapılan görüşme olağan bir görüşme kategorisi içinde ele alınamaz.

6-PKK, Süleymaniye’de KYB’nin önemli örgütlerini ele geçirmiş konumdadır. KYB’yi kuşatmış durumdadır. Buna rağmen bu kritik dönemde KYB’nin PKK/PYD ile görüşmesi, PKK’nın KYB içinde daha fazla güçlenmesine yol açacaktır. Ayrıca Bafıl Talabani gibi Kerkük ihanetçilerini KYB içinde güçlendirirken, KYB’nin yurtsever ve ömürleri ve çalışmaları KYB’nin tarihi ile örtüşen, Kürdistan Federe Devletinin kuruluşunda yer almış kadrolar olarak, olumlu rol oynamış yöneticilerini zayıflatacak; onlar üzerinde terörist baskıları artıracaktır. . Onların yaşam hakkını daha fazla tehlikeye sokacaktır.

7-Bunun yanında en önemli konu: PYD, PKK’nın Kürdistan’ın Batısındaki örgütü olarak tanınmaktadır. Bu nedenle terörist örgüt olarak görülmektedir. Özellikle de Türk Devleti tarafından böyle tanımlanmaktadır.  Kürdistan Federe Devleti uluslararası hukuka bağlı olan bir yönetim karakterine sahiptir. Bundan dolayı terörist örgütlerle görüşmesi sorunlu bir durumdur. Ayrıca Türk Devleti, Kürdistan Federe Devleti için önemli bir komşu, idari ve ticari kapıssıdır. Bunun yanında Türk Devleti Kürdistan Federe Bölgesinde ve Kürdistan’ın Batısında PKK’yı tasfiye etmek için çalışıyor. Kürdistan Batısı için de, kara harekâtı organize etmektedir. Bu koşullarda, Kürdistan Federe Devleti Hükümetinin bir üyesi partinin PKK/PYD ile görüşmesi, Kürdistan Federe Devleti için olumlu bir gelişme olarak nitelendirilemez.

Diyarbekîr, 22 Aralık 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *