Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK)) Genel Başkanı Mustafa Özçelik: Geç Kalmış Değiliz, Gelin Ortak Adaylarımızı Birlikte Belirleyelim, Kentimizi Birlikte Yönetelim!

31 Mart 2024 günü Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de belediye seçimleri gerçekleştirilecek.
 
Bugüne kadar yapılan belediye seçimlerinde yaşanan tüm tecrübeleri dikkate alarak, yeni bir tarz ve yol haritasıyla seçimlere hazırlanabiliriz ve hazırlanmalıyız.
 
Bu amaçla, Kuzey Kürdistan’da, tüm il, ilçe ve beldelerde belediye başkanlıkları ve İl genel meclis üyelikleri ve ilçe belediye meclis üyelikleri için, her yerleşim biriminin özgün koşulları dikkate alınarak, siyasi parti, hareket, gruplar, tüm STK’lar, mesleki kitle örgütleri, yerel dernekler, sendikalar, etkili kanaat önderleri, kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkanlığı ve il, ilçe encümen üyeliği yapmış deneyimli şahsiyetler, eğitimciler, akademisyenler, kentsel yönetimde uzman bilim adamları, şehir planlalama ve çevre uzmanları, tarih bilimcileri, kültür ve dil bilimciler, hukuçular, ekonomistler, sosyologların katılımıyla yerel platformlar oluşturalım.
 
Yerel Platformlar, aşağıda önerdiğimiz prensipler ve yerel yönetim anlayışı çerçevesinde, uygun belediye aday adaylarını belirleyebilir ve bu aday adayları arasından gerçek anlamda kentlerimizi yönetecebilecek hususlara sahip bir adayı seçebilir.
 
Ortak aday, hakkında herhangi bir şaibe olmayan, kentin tanıdığı, benimsenen, her kentin, her yerleşim biriminin, etnik, dinsel, mezhepsel, sosyal, kültürel gerçekliğine göre, katılımcı, demokratik, tüm kesimlerin hak ve özgürlüklerine saygılı, çok dilli,çok lehçeli, çok kültürlü bir belediyeciliği benimseyen bir nitelik ve anlayışa sahip olmalı. Şeffaf, açık, şaibesiz yol, yöntemlerle aşağıda dile getirilen prensipler temelinde o şehrin insanları arasından mutabakatla seçilebilmelidir.
 
Kuzey Kürdistan’daki belediyelerde, Kürt kimliği ve Kürt dili belediye tarafından resmi olarak kabul edilmelidir. Tüm yerleşim yerlerinin Kürtçe isimleri Türkçeyle birlikte kullanılmalıdır. Belediyeler, Kürtçenin(Kurmanci ve Kirdki-Zazaki) resmi dil olması, ana dille eğitim, düşünce, ifade, inanç ve örgütlenme özgürlüğünün anayasa ve ilgili yasalarda yer alması için; mezar yerleri bilinmeyen Şeyh Said, Cıbranlı Halit Bey, Seyid Rıza, Saidi Nursi ve diğer Kürt şahsiyetlerinin mezar yerlerinin Türkiye Devleti tarafından açıklanması için, aktif bir çalışma yürütmelidirler. Yani, Kürdistan’daki belediyeler, çok dilli, çok dinli, çok mezhepli, çok kültürlü, çok sesli, çok renkli, farklı etnisite, görüş, din ve mezheplere saygılı bir yönetim anlayışına sahip olmalı ve bu prensipleri esas almalıdır. Dile getirmiş olduğumuz bu tesbitler seçimlerde Kürdistan’ın tüm il, ilçe ve beldelerinde halkımızın irasdesiyle şehirlerimizi yönetebilmenin alt yapısını oluşturabilecek ortak siyasi çerçevemizi tanımlayabilir.
 
Türkiye Devleti’nin kayyum siyaseti elbette ki hiç bir şekilde kabul edilebilecek bir uygulama değildir; kayyum atamaları, halkın iradesinin yok sayılmasıdır, hak gaspıdır. Elbette ki her partinin kendi adına seçimlere katılma hakkı vardır. Ama, bizce doğru olan toplumun en geniş kesimlerinin hep birlikte adaylarını belirlemeleri ve şehri birlikte yönetecek bir program oluşurmalarıdır. Ayrıca, açıktır ki, hiç bir kesimin, hiç kimsenin, o şehirden olmayan, o şehrin çok dilli, çok dinli, çok mezhepli, çok kültürlü kimliğine saygı göstermeyen adayları, dar bir çerçevede belirleyip dayatmaları da kabul edilemez. Adaylar şehrin en geniş kesimleriyle birlikte, özgür ve demokratik bir şekilde belirlenmelidir. Ortak adayların çalışma programları, yönetim prensipleri ve çalışma ekipleri, kadroları da yine hep birlikte oluşturulmalıdır.
 
Adaylarımızı birlikte belirleyerek, şehrimizi birlikte yöneterek, Kürtlerin kendi kendilerini yönetmelerinin altyapısı oluşturalım
 
2024 Belediye Seçimlerini, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının altyapısını örecek bir seçime dönüştürebiliriz; bu anlayışla toplumun en geniş kesimlerini kapsayan, ortak bir seçim politikası ve çalışması yürütebiliriz, yürütmeliyiz.
 
’’Gelin adaylarımızı birlikte belirleyelim, şehrimizi birlikte yönetelim’’ şiarıyla, toplumun en geniş kesimlerince sahiplenilecek bir belediyede, eğitim, sağlık, sosyal, dinsel, mezhepsel ve kentsel hizmetler, çevre, ihtiyaç sahibi insanlara yardım, kadın, çocuk,yaşlı, engelli hakları vb. konularda, büyük projeler gerçekleştirilebilir, Kürtlerin kendi kendilerini yönetmelerinin altyapısı oluşturulabilir.
 
’’Gelin adaylarımızı birkte belirleyelim, şehrimizi birlikte yönetelim’’ şiarıyla yerel seçimlere dair önermiş olduğumuz bu perspektifimiz, aynı zamanda Türkiye Devleti’nin belediyelere kayyım atama ihtimaline karşı da en güçlü ve etkili savunma mekanizması rolünü oynayacaktır.
 
Halkın iradesiyle seçilen belediyelere kayyım atanması durumunda, önerimizde de dile getirilen şekliyle, o şehrin en geniş sivil, siyasi, mesleki, demokratik, sosyal kesimlerinin, makul bir siyasi çerçeve ve çalışma programıyla birlikte seçecekleri ortak adaylar, toplumun en geniş kesimlerince sahiplenilecek ve kayyım atamalarının boşa çıkarılması ihtimali epey güçlendirilecektir.
 
Adayların toplumun en geniş kesimlerinin katılımıyla ortaklaşa belirlenmesi durumunda, yüzbinlerce seçmenin iradesiyle seçilen adayların, yine yüzbinlerin sahiplenmesiyle, kazanılan mevzileri korumaları zemini daha bir güçlü olacaktır.
 
Evet, böylesi bir anlayışla, gelin hep birlikte, 2024 belediye seçimlerinde ortak bir tutum geliştirelim.
 
Şehirlerimizdeki tüm STK’ları, siyasi parti, hareket ve grupları, etkili şahsiyetleri böylesi bir süreci başlatmak için hep birlikte adım atmaya çağırıyoruz.
 
Türkiye’nin Metropol Şehirlerinde Yerel Kürt Platformları
 
Gelin, Kürt nüfusun yuğun olduğu Türkiye’nin tüm metropol şehirlerinde de ‘’Yerel Kürt Platformları’’ (İstanbul Kürt Platformu, İzmir Kürt Platformu, Mersin Kürt Platformu vb.) oluşturalım.
 
Kürt nüfusun yuğun olduğu Türkiye’nin tüm metropol şehirlerinde Kürt siyasi parti, grup, çevreleri, Kürt sivil toplum kuruluşları, işadamları, dini, mezhepsel etkili şahsiyetler, değişik meslek ve sosyal kategorilerden kabul gören etkili Kürt şahsiyetleri, kadın ve gençlik temsilcilerinin oluşturacakları yerel platformlar oluşturulmalıdır.
 
Bu yerel platformlar, Kürtlerin dil, kültür, demokratik hak ve özgürlükleri, eğitim, sosyal dayanışma, birbirlerini sahiplenme konularında metropol şehirlerde bir Kürt Temsil Organizasyonu işlevi görevi görebilir. Yerel platformlar seçim dönemlerinde Kürt Tarafı olarak tüm siyasi partilerle görüşebilir, Kürtlerin taleplerinin kabulü esası üzerinden seçim işbirliklerine girebilir ya da koşullara göre kendi başına da seçime katılabilir.
 
Türkiye Metropol Şehirlerinde Yerel Kürt Platformları elbette ki sadece seçimlere endeksli bir organizasyon olmamalı; kalıcı, etkili bir aktör olarak, Türkiyenin metropol şehirlerinde Kürt Temsil Organizasyonu işlevini görmelidir.
 
Evet, böylesi bir anlayışla, hep birlikte, 2024 belediye seçimlerinde ortak bir tutum geliştirmek için bu görüş ve önerimizi sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve şahsiyetlerle paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz.
 
Şehirlerimizdeki tüm STK’ları, siyasi parti, hareket ve grupları, etkili şahsiyetleri; halkımızın çıkarlarını esas alarak, geleceğimiz için yeni bir sayfa açmak hedefiyle, ’’Gelin adaylarımızı birkte belirleyelim, şehrimizi birlikte yönetelim’’ şiarıyla, hep birlikte adım atmaya çağırıyoruz.
 
Böylesi bir adım için geç kalmış değiliz.
03.02.2024
 
Mustafa Özçelik
Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Genel Başkanı

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *