KDP’nin kuruluşu ve Mesut Barzani liderliği Kürt milleti için tarihi bir şans…

İbrahim GÜÇLÜ

Kürt milletinin tarihi, ağırlıkla dramatik bir tarihtir. Milletimizin bu dramatik tarihi içinde, o dramatik ezberi bozan önemli tarihi olaylar ve gelişmeler de vardır. Bu gelişmelerden biri ve en önemlisi, önemli tarihi sonuçlara yol açan gelişme, Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) 16 Ağustos 1946’da kurulmuş olmasıdır.

KDP’nin kuruluşu Kürt milleti için tarihi bir şans oldu. Özellikle bu araca Barzanilerin ağırlıkla sahip olması daha önemli oldu. Yine tarihi güzel ve olumlu bir rastlantı, KDP’nin kurulduğu gün, Kürdistan Başkanı Mesut Barzani’nin dünyaya gelmiş olmasıdır. O genç yaşta parti üyesi oluyor.  Partinin bir üyesi olarak her kademede çalışıyor. Eylül Milli Devriminde pêşmergelik yapıyor. Pêşmerge olduğu günden günümüze kadar, yer aldığı bütün kurumlarda, otonomi yönetiminin önemli mekanizmalarında yetki sahibi olduğunda ve  parti genel başkanı olduğunda, Mayıs Milli Devrimine öncülük ettiğinde, 1992’deki milli ayaklanmaya öncülük yaptığında, Kürdistan Federe Devlet Başkanı olduğunda,  uluslararası diplomasi sahasında etkin olduğunda,  ABD Başkanıyla ve AB devletleri başkanları ve başbakanlarıyla ilişkide,  hep pêşmerge olarak kendisini tanımlaması kadar güzel bir şey olabilir mi? Bu Kürtlerin başına gelen en güzel rastlantıdır, diye düşünüyorum. 

KDP, hem dünya açısından çok önemli bir tarihi dönemin, hem de Kürtler için önemli tarihi bir dönemin gerçekleştiği ya da başladığı koşullarda kuruldu.

İkinci Dünya Paylaşım Savaşı, Alman faşizminin bir ürünüydü. Bu savaş insanlık ve Avrupa için büyük bir felaket oldu. Avrupa’nın yıkıldığı ve yeniden küllerinden ayağa kalktığı bir tarihsel dönem yaşandı.

İkinci Dünya Savaşı’nda Alman Faşizmi yenilgiye uğratıldı. Onun temelleri üzerinde demokrasi temellendi. Demokrasi çağı başladı diyebilirim. Bu demokrasi çağında KDP kuruldu. Demokrasi çağına uygun ismi de kullandı En genel anlamda demokrasiyi de bir yaşam ve siyasal sistem tasavvuru olarak benimsedi. Bu nedenden dolayı, demokrat bir partidir. Kişi, elit diktatörlüğüne karşı oldu. Bunu kurtarılmış bölgeler statüsüne sahip olduğundan da, otonominin kuruluşu aşamasında da, Kürdistan Federe Devlet aşamasında da, uygulamalarıyla Ortadoğu’ya ve dünyaya gösterdi.

KDP, Kürdistan Mahabad Devleti’nin kurulduğu koşullarda kuruldu. Milli devlet bilincinin en yüksek olduğu aşamada kuruldu. Lideri Mustafa Barzani’nin Kürdistan Mahabad Devletinde önemli görevler ve yetkileri taşıdığı koşullarda kuruldu. Kürdistan Mahabad Devleti’nin kuruluşunda, silahlı bir güce sahip olmayan Kürdistan Cumhurbaşkanına kayıtsız şartsız tabi olan, Kürdistan’nın değişik parçaları arasından eşitlikçi ilişkiyi savunan ve yeni hukuk yaratan bir dava adamın liderliğinde kurulmuş olması, büyük bir fırsat ve değerli bir konudur.

Milli yüce duyguları taşıyan dava adamları tarafından kurulduğu için KDP de yüce değerlere sahiptir.

KDP, Kürdistan’ı işgalden ve sömürgecilikten arındırmak, Kürdistan’ın bağımsız bir statüye, devlete sahip olması için çalışanlar tarafından kurulduğu için, mücadeleci ve milli bir programa sahip oldu.

KDP, zamanın ruhuna uygun ve dönemin koşullarına uygun kurulduğu için, halkla bütünleşti, halkın sevgisini kazandı, somut sonuçlar elde etti.

KDP, mücadeleci milli demokratik halkçı bir partidir.

KDP, Eylül Milli Devrimine öncülük etti. Dünyanın en barbar ve vahşi diktatörlüğü olan Baas Diktatörlüğünü anlaşmaya zorladı. Bütün sömürgeci devletlerin geri adım atmalarını sağladı. Kürdistan otonomisini kurdu. 

KDP, Kürdistan’ın kalbi olan Kerkük için 1975 savaşını başarıyla sürdürdü. Baas Diktatörlüğünü dize getirmek üzereyken, ABD ve İran‘ın ihanetine uğradı. Kürtlerin soykırımını engellemek için, savaşı durdurdu. Kürtleri soykırımdan kurtardı.

Dört sömürgeci devletin Cezayir Antlaşmasıyla, Kürtlerin varlığının, bağımsızlığının güvencesi olan KDP’yi, Barzanileri yok ettiklerini düşündükleri zamanda, KDP Mayıs Milli Devrimine öncülük etti. Mayıs Devrimi Kürdistan Federe Devletinin temellerini döşedi.

Kürdistan Federe Devleti kurulmadan önce, Baas Diktatörlüğünün giremediği, kurtarılmış bölgeler yarattı.

KDP, 1992 yılında Irak’ta KYB ile birlikte tek taraflı federal devleti ilan etti. 2003 yılında Baas Diktatörlüğünün yıkılmasından sonra, Irak Devletinin şekli ve muhtevası hakkında tartışmalar yapılırken ve genel eğilim eyalet sisteminden yana olmasına rağmen, KDP ve lideri Mesut Barzani millete ve toprağa dayalı federalizmi savundu. Bu savunusunu da kabul ettirdi. 2005 yılından referanduma sunulan anayasa ile Irak Devleti federal bir devlet olarak kabul edildi. Devletin sistemi ve anayasası ona göre düzenlendi.

KDP, Kürdistan Federe Devleti’nin kurulmasında, kurucu irade olma tarihi fırsatına sahip oldu. Ya da başka bir deyimle, bu fırsatı yaratan en baş iradelerden biri oldu.

KDP, Kürdistan Federe Devleti kurumlarının yaratılması, korunmasında başrolü oynayan partilerin başında geldi. Kürdistan Meclisinin kurulmasında, seçimlerin yapılmasında hep önemli ve birinci rol sahibi oldu.

KDP, Kürdistan’da ve Irak Federal Devletinde genel seçimleri hep kazanan parti oldu.

Kürdistan’da tek başına seçimleri birinci sıradan kazanmasına rağmen, genel milli çıkarlar için, ben bazı dönemlerde yanlış bulmama rağmen, hep milli koalisyonların oluşmasına imkân sağlayan parti oldu.

KDP, bu aşamada da hükümet partisi. Başbakan ve Federe Devlet başkanı KDP’li üyeler ve partinin Merkez Komitesi üyeleridirler.

KDP, federal sistemin yürütülmesini sağlayan temel aktörlerden biridir. Bu hem Kürdistan ve hem de Irak geneli için geçerlidir.

KDP, ideolojik bir parti değil. Kitlesel demokratik toplumsal bir partidir.

Kürdistan’i partidir. Bütün diğer milletlere, dini ve mezhep gruplarıyla ortak yaşamı savunan ve kuran, Kürdistani partidir.

2017 yılında yapılan Kürdistan Bağımsızlık referandumunun öncüsü partidir. Lideri sayesinde de başarıyla referandumu sonuçlandırdı. Referandumla bağımsız Kürdistan Devletini istediğini bir kez daha ispat etti.

KDP, Kürdistan Federe Devletini yıkmak isteyen sömürgeci devletlere, PKK gibi terörist, işgalci güçlere karşı en büyük direnç gösteren parti konumundadır.

                                     ******

Sonuç olarak diyebilirim ki, KDP konusu bir makale ile sonuçlanacak bir konu değildir. Şimdi de hayatını partiye de adayan, partinin genel başkanı pêşmerge Sayın Mesut Barzani’ye bırakalım. O özce bu konuda ne diyor?

“KDP’nin 16 Ağustos 1946’da kuruluşu, o dönem Kürdistan düşmanları ve işgalcileri tüm imkân ve güçleriyle Kürt milletinin devrim ve başkaldırılarını yok etmeye çabalarken, Kürt milletinin direnişinin devamı için tarihsel bir zorunluluktu. KDP kuruluşundan bugüne kadar, Kürdistan halkının demokratik ve ulusal amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda tüm dönemlerde Kürdistan’ın vatansever ve mücadeleci güçleriyle omuz omuza Kürdistan halkının hak ve kimliğini savunmak için bir yöntem olmuştur.

“KDP’nin mücadelesi, Kürdistan halkının mücadele tarihi ve yılmaz duruşunda önemli bir faktördür. İniş çıkışlı zamanlarda KDP her zaman zafer ve kazanımların elde edilmesinde başat katılım göstermiş, en zorlu dönemlerde her zaman kendini sorumluluk sahibi görmüştür. Tüm dönemlerde KDP, Kürdistan halkının elinde, hak ve kazanımlarının garanti altına alınması, çoğulculuğun, kardeşlik ve birlikteliğin derinleştirilmesi bir yöntem olmuş, öncü rolünü Kürdistan siyasal yaşamının tüm alanlarında korumuştur.

“Kürdistan Demokrat Partisi’nin kuruluşu, Kürdistan’ın diğer parçaları için de umut ve başkaldırı kaynağı olmuştur. KDP’nin doğuşu ümitsizliği ortadan kaldırmada direniş ve teslimiyete karşı yeni bir başlangıç olmuştur. Kürdistan Demokrat Partisi’nin hiçbir ideolojik dar kalıba koymaması, şovenizm ve radikalizme dayandırmaması, tüm Kürdistan ulusal ve dini bileşenleri için bir şemsiye altında toplanmasını sağlamıştır ki bu kendi başına, Kürdistan’da siyasal düşüncenin gelişmesinde emsalsiz ve çağdaş bir kazanımdır. KDP her zaman barış mesajı vermiş, Kürtler ve Kürdistan’ı savunmak için de her zaman hazır olmuştur.

“Bu dönemde Kürdistan’ın huzur ve güvenliği, tüm bileşenler ve siyasi taraflar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik ile Kürdistan Bölgesi kurumlarının güçlendirilmesi KDP’nin temel siyasetidir. Ayrıca KDP, Kürdistan halkının meşru davasının barış ve anlayış içinde inkâr diline son ve dayatmaya son verilerek çözülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Irak’ın durumuyla ilgili de maalesef, terör ve istikrarsızlığa yol açan sebepler halen olduğu gibi duruyor. Bu açıdan bize göre Irak’ta yapılacak seçimler, siyasi sürecin yenilenmesi, değişim ve istikrara ulaşmak için vatandaşların iradesinin yansıması açısından önemli bir kapı aralayabilir.

“Bu kutlu anma vesilesiyle tüm partiler tarihin ve partilerin verdiği bedellerin büyüklüğü düzeyinde olmalı ve KDP’nin bir dava sahibi olduğunu, Barzani yolunda olduğunu ve Kürdistan’ın kurtuluşu ve hizmetinde olduğunu unutmamalı. Tehditlere her zamankinden daha güçlü karşı koymalı, imkanları da Kürdistan’ın güçlenmesi için kullanmalıyız. Kürdistan’ın imarı, birlik ve beraberliği ile huzuru olan görevimizi de en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.”

Enqere-Qetyner, 17 Ağustos 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *