“BEN BİR PROJEYİM”

İbrahim GÜÇLÜ

(ibrahimguclu21@gmail.com)

1-Anadolu Kürdü olarak Ortaokul sıralarından itibaren Kürtçülük yaptığım için projeyim.

2-Ankara Hukuk Fakültesine başladıktan sonra Kürt millet davası için okulumu bitirmeyi ikinci planda gördüğüm için projeyim.

3-Ankara Hukuk Fakültesinde olduğum sırada arkadaşlarım çoğu Türk partilerinde milletvekilliği düşündüğü halde, ben düşünmediğim ve karşı çıktığım için projeyim.

4-Üniversiteli arkadaşlarım Türk kızlarıyla evlenmeye bayılırken, ben karşı çıktığım ve değerli bir Kürt kızıyla evlendiğim için projeyim.

5-Öğrencilik yıllarımda en zor koşullarda ilk legal Kürt örgütünü birçok arkadaşımla

DDKO’yu kurduğum için projeyim.

6-1971 darbesinden önce yakalandım. Yüzlerce soruya cevap verdiğim halde, Türk Devletine hiçbir şey vermediğim için projeyim.

7-Ceza evinde en genç DDKO tutuklusu olarak hapishane yönetimine ve mahkeme heyetine illallah getirttiğim için projeyim.

8-Yargılanmada iri yarı Kürt liderleri siyasi savunma yapmadıkları halde, arkadaşlarımla 900 sayfaya yakın savunma yaptığım için projeyim.

9-Yargılama sonunda en genç insan olarak en yüksek cezayı Mümtaza Kotan’la birlikte aldığım için projeyim.

10-Ceza evinden çıktıktan sonra, Kürtçülük için aşiretimi, ailemi terk ederek, Kürdistan’a yerleştiğim için projeyim.

11-Aileme ve aşiretime dayanmadan Kürdistan gibi geleneksel bir toplumda tek başıma Kürtçülük yapma deli cesaretini gösterdiğim için projeyim.

12-Kürdistan’da, Kürtçüyüm diyen insanlar bile evinden çıkmaktan korkarken,, bütün Kürdistan’ı dolaşarak Kürtçülük ve örgütlenme yaptığım için projeyim.

13-Cezaevinden çıktık sonra, hukuku bitirmeyi bir tarafa bırakıp, Kürtlük için profesyonel çalışmaya başladığım için projeyim.

14-Okulu bitirdikten sonra, halkımdan para alıp avukatlık yapmadığım için projeyim.

15-Ben ve eşim Bölgede 25-30 avukat olduğu zaman avukattık. Çok ünlüydük. İsteseydik. Şehirler satın alacak paramız olacaktı. Bunu yapmadığımı için projeyim.

16-1974’ten sonra Kürdistan’da milli hareketi geliştirmek için hemen yola koyulduğum için projeyim.

17-Profesyonel çalışmaklarımda örgütten almadan, eşimin ve diğer gelir kaynaklarımla profesyonel Kürtçülüğü yürüttüğüm için için projeyim.

18-Örgütlenme çalışmalarında genç kadrolara zarar gelmesin diye zor işleri, siha bağlı bile işleri özellikle kendim yaptığım için projeyim.

19-1977 yılında Kemalizm’i ve Türk sömürgeciliğini tüzükte karşı alarak Anti-Sömürgeci Kültür Derneklerini yapılandırdığım için projeyim.

20-Devletin boşluğundan ve zaafından yararlanarak ilk resmi Newrozu yaptığım için projeyim.

21-1977 Newroz’u gecesi Evime uzun menzilli silahlarla yerel ve devlet güçlerinin birlikte saldırmalarından dolayı projeyim.

22-Örgütteki arkadaşlarım zarar görmesin diye teksiri kendi evime kurup, yayını illegal olarak evimden yaptığım için projeyim.

23-1974’den sonra evime silahlı saldırlar, dinamitli saldırılar yapılmasına ve suikast teşebbüsleri olmasına rağmen, arkadaşlarıma zarar gelmesin kendi-kendimi koruduğum için projeyim.

24-1975 yılından Kürdistan Otonomisinin yıkılmasından sonra, bilumum Kemalistlerin ve Kürt solcularının Barzani’ye saldırdıkları zaman, her platforma arkadaşlarımla birlikte Barzani’yi savunduğumuz için projeyim.

 25-Kürdistan Hareketinin gelişmesi için kaçak olarak Kürdistan’ın bütün parçalarına ve Kürt örgütleriyle ilişki kurma riskini aldığım için projeyim.

26-Rizgari Hareketinin yol ayrımında medeni, demokratik tutumla, kafa kol kırmadan ayrılığı gerçekleştirdiğimiz için projeyim.

27-Rizgari Hareketindeki yol ayrımından sonra, tahriklere ve provokasyonlara rağmen tek bir insanın burnunu kanatmadığım için projeyim.

28-12 Eylül’den sonra dağlara çekilerek projeler darbeye karşı mücadele geliştirdiğim için projeyim.

29-12 Eylül Darbesi döneminde dağda yayın başlattığım ve Paşa Uzuzn’un da teksirle baskısını yapıp dağıttım için projeyim.

30-1969’dan bu yana Kürt örgütlenmesinin tepesinde biri olarak tek bir Kürdün burnunu kanatmadığım için projeyim.

31-Kürdistan’ın bütün parçalarında ve Filistin’de eğitim gören arkadaşlarım olduğu halde, bunların bir gün Kürtlerin burnunu bile kanatmadıkları için projeyim.

32-Kürdistan’ın Güneyinde önemli çatışma konularında silahlı olarak toplantı yapmamıza rağmen hiç kimsenin burnunu kanatmadığımız için projeyim.

33-Kürdistan’da mocular da yurtseverdir dediğim için ve saldırmadığımız için projeyim.

33-Kürdistan’da Sovyetçilerde yurtseverdir diye saldırmadığımız için projeyim.

34-Kürdistan’da bütün örgütler arasında ideolojik mücadele politik dostluğu hayata geçirdiğimiz için projeyim.

35-Kürdistan’da hiç bir örgüt yöneticisi ve üyelerine saldırmadığımız için projeyim.

36-PKK imha hareketleri yapmasına rağmen, onları bile öldrürmeyi düşünmediğimiz için projeyim.

37-Her kes Avrupa’ya kaçmaya çalışırken, Kürt hareketinin gelişmesi hatırına 1987 kadar Ortadoğu’da Avrupa’ya çıkmadığım için projeyim.

38-Ortadoğu’da bağımlı hale gelmemek için değerli eşim ve arkadaşlarımla gece yarılarına kadar hamallar gibi çalıştığımız için projeyim.

39-Şahsiyetli olarak ayakta kaldığımız ve kimseye el açmadığımız için projeyim.

40-Hiçbir Kürt liderini ve örgüt yöneticisini öldürmeyi aklımdan/aklımızdan geçirmediğimiz için projeyim.

41-Kürt milli hareketinin merkezi ülkeye kaydığından ülkeye dönmeye karar verdiğim için projeyim.

42-Ülkeye dönmeye karar verdiğim zaman en büyük olanaklara sahip biri olarak bütün işlerime son verip geldiğim için projeyim.

43-Ülkeye dönmeye karar verdiğim zaman, herkes Kürdistan’dan kaçarken, ben Kürdistan’a yerleştiğim için projeyim.

44-Avrupa kalan Kürt aydınları ve siyasetçilerinin Türkiye’ye geldiklerinde ülkeye bile gelmedikleri halde, ben halkımla omuz omuza olduğum için projeyim.

45-Ben ülkeye döner dönmez profesyonel çalışmaya başladığım için projeyim.

46-Ülkeye döndüğümde “ben devletim hizmetindeyim” demediğim için projeyim.

47-Kürt hareketinin milli örgütlenmesini yaratmak için HEVGIRTI-PDK, DKP, HAK-PAR’ı kurduğum için projeyim.

48-“Kürt” ismiyle ilk dernek kurduğum için projeyim.

49-yeni bir alternatif örgütlenme için TEV-KURD’u kurduğum için projeyim.

50-Dönüşte iki kere cezaevine girdiğim için projeyim.

51-Kürdistan’ın değişik şehirlerindeki faaliyetlerimden dolayı akıl almaz cezalara çarpıtıldığım için projeyim.

52-Mahkemelerinde, mahkemenin Türk devletinin meşru olmadığını söylediğim için projeyim.

53-Bugüne dek Türk Mahkemelerinde tarih boyunca yapılan tüm siyasi savunmalarda birkaç kat daha fazla sayıda savunma yaptığım için projeyim.

54-Ölüm tehdidine rağmen PKK’yı teşhir ettiğim, niteliğini açıkça ortaya koyduğum için projeyim.

55-Ben ülkeye geldiğim zaman insanlar evlerinde bile PKK’yı konuşmaya korkmalarına rağmen, ben PKK eleştirisini sokağa, salonlara, televizyonlara taşıdığım için projeyim.

56-Birçok Kürt, üstelik PKK’ya karşı da olanlar PKK’dan milletvekilliği ve belediye başkanlığı karşılığında teslim olurken, çıkar gözetmeden karşı çıktığım için projeyim.

57-PKK’nın binlerce Kürt yurtseverini öldürmesine karşı çıktığım için projeyim.

58-PKK’nın sömürgeci dört devletin çıkarlarına hizmet ettiğini söylediğim için projeyim.

59-PKK’nın Kürdistan’ın dört parçasındaki adam öldürme, haraç alma, köyleri işgal etmelerine karşı olduğum için projeyim.

60-PKK’nın Kürdistan’daki egemenlik, iktidar, hukuk, hükümet ve meclise karşı olmasına karşı olduğum için projeyim.

61-On yıllardır PKK’nın Kürdistan’ın dört parçasındaki siyasi müdahalelerine, işgaline, şiddetine karşı olduğum için projeyim.

62-PKK’nın Şengal’i işgal etmesine karşı olduğum için projeyim.

63-PKK işgalci ve yabancı bir güçtür Kürdistan’ın Güneyinden çıkmalıdır dediğim için projeyim.

64-PKK’nın Kürt partilerini, liderlerini meşru görmesine ve itibarsızlaştırılmasına karşı olduğum için projeyim.

65-PKK’den canını kurtarmak için kaçan gençlere sahip çıktığımız için projeyim.

66-Dr. Şivan ve arkadaşlarının Sait Elçi arkadaşlarına karşı yaptıkları zalimliğe karşı çıktığım için projeyim.

67-Türk televizyonlarında Türk Bayrağı benim bayrağım değildir, Kürt Bayrağı vardır dediğim için projeyim.

68-Türk televizyonlarında, Türk Devleti Kürdistan’da işgalci ve sömürgecidir değdim için projeyim.

69-Türk televizyonlarında Atatürk Kürt düşmanıdır. Katliam yapmıştır. Kürtler sevmez dediğim için projeyim.

70-Türk cumhurbaşkanları ve başbakanları biz Kürtlerin değillerdir. Kürdistan’da Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani bizim manevi ve toplumsal liderimiz ve başbakanımızdır dediğim için projeyim.

71-Bütün bunlara karşın, ben Dr. Şivan’ın bir Türk Devleti projesi olduğunu söylemiyorum. O kaprislerinin, ihtiraslarının kurbanı olduğunu söylüyorum.

72- Şu “bilge” insanların benim hakkımdaki proje düşüncesi doğruysa, Dr. Şivan evleviyetle bir devlet projesi olur.  

73- SONUÇ OLARAK: BİZLER (DDKO Komünü ve etrafında kümelenenler) , 1974’TEN SONRA RIZGARÎ DERGİSİNDE MİLLİ İDEOLOJİYİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞTIK. Ezop dili kullanmadık. Eşyayı olduğu gibi çağırdık ve tanımladık. TÜRKİYE’NİN SÖMÜRGECİ DEVLET VE ALT-EMPERYALİST BİR GÜÇ OLDUĞUNU GÖZLERE BATIRDIK. KEMALİZMİ TEŞHİR ETTİK. Kürdistan Otonomisine ve onun lideri Mustafa Barzani’ye Türk ve Kürt cephesinden gelen saldırılara karşı durduk. Dalga kıran vazifesi gördük. Kürdistan’da MİLLİ bir REFORM VE RÖNESANSA YOL AÇTIK. BUNUN DA PROJE OLMAMA DEĞDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM.

Diyarbekîr, 7 Haziran 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *