Kürtçe’ye 10 kontenjan ayrılmasına tepki: ‘İhtiyaç fazla, engeller kaldırılsın’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. Atanacak olan öğretmenlerin arasında sadece 10 Kürtçe öğretmenin yer alması tepkilere neden oldu.

AMİDA HABER – Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçeleri için de öğretmen kontenjanları ayrıldı.

6 Kurmanci 4 Zazaki öğretmen atanacak

Buna göre, seçmeli ders olarak verilen Kürtçe’nin Kurmanci ve Zazaki lehçeleri için 10 öğretmen atanacağı, bunların 6’sının Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe Kurmanci) branşına, 4’nün de Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe Zazaki) branşına atanacağı duyuruldu.

Yıllardır sürdürülen Kürtçe Seçmeli Ders Kampanyaları neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl 35 Kurmanci, 15 Zazaki lehçelerinde olmak üzere toplam 50 Kürtçe öğretmeni atamıştı.

Kürtçeye ayrılan kontenjanını yetersiz bulan üniversitelerin Kürdoloji Bölümü mezunları sayının arttırılmasını istiyor.

atama-ogretmen-kurtece.jpg

DILKURD başkanı tepki gösterdi: Engelleri kaldırın!

Kürtçe gönülleri birliği / DILKURD Başkanı Fevzi Bulgan, Kürtçe öğretmen atama sayısının az olmasını, “Neden bu kadar az diye sorulursa muhtemelen sayın bakan Yusuf Tekin Bey “ihtiyaca binaen bu kadar yapılmıştır” diye cevap verecektir.” şeklinde eleştirdi.

Bulgan, “Biz de diyoruz ki; seçmeli Kürtçe derslerin önündeki engelleri kaldırın. Bu engeller Kürtçeyi seçtirmemek üzere tasarlanmış âdeta! Yayınlandığımız on maddelik raporumuzu dikkate alırsanız göreceksiniz ki Kürtçe öğretmen ihtiyacı daha fazla olduğunu görebileceğiz.”

DILKURD’ün geçen yıl hazırladığı 10 maddelik raporu şu şekilde:

1. YANLIŞ İSİMLENDİRME: Seçmeli Kürtçe dersi, kendi ismiyle değil Yaşayan Diller ve Lehçeler olarak resmi formda yer alıyor. Bu durum, dersin bilinip seçilmesine engel teşkil ediyor.

2. YANLIŞ TASNİF: Seçmeli Kürtçe dersinin yer aldığı grupta, birçok ders var ve çoğu da bilim derslerinden oluşmaktadır. Bir gruptaki derslerin seçilme sayısı sınırlı olduğu için ve seçmeli Kürtçe dersinin alakasız bir grupta bulunmasından ötürü, Kürtçe dersinin seçilmesi zora girmektedir.

3. YANLIŞ İNİSİYATİF: Kürtçe seçmeli dersler, fiiliyatta, tamamen okul idarecilerinin inisiyatifine bırakılmış durumda. İdarecilerin Kürtçeye yönelik suizanları ve art niyetleri seçmeli Kürtçe dersinin seçilmesinin önünde çok ciddi bir engel oluşturuyor.

4. YANLIŞ BİLİNÇ: Ebeveynlerin dil bilincine sahip olmaması, seçmeli Kürtçe derslerinin tercih takvimini takip etmelerini engelliyor. Okul idaresinin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda bilgilendirme ve haberdar kılma araçlarını kullanmaktan beri durması, seçmeli derslerin tercih edildiği zaman dilimini oldu bittiye getirmektedir.

5. YANLIŞ YÖNLENDİRME: Okul yöneticileri “okulumuzda Kürtçe öğretmeni yok” gerekçesiyle öğrencileri başka dersleri seçmeye yönlendirmektedir. Böylesi bir yanlış yönlendirme, görevi kötüye kullanmanın yanında seçmeli Kürtçe dersinin tercih edilmemesine de sebebiyet veriyor.

6. YANLIŞ BİLGİLENDİRME: Bazı okullara seçmeli Kürtçe dersi için müracaat eden velilere “Kürtçe ders diye bir şey yok” şeklinde yapılan yanlış ve maksatlı bilgilendirme pratikleri, Kürtçe dersinin seçilmesini engellemektedir.

7. YANLIŞ POLİTİK TUTUMLAR: Mevcut siyasal partiler ve politik aktörler, seçmeli Kürtçe derslerini ideolojik bir mesele olarak görmektedir. Oysa Kürtçe dersleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütün vatandaşlara tanıdığı ve yasalarla korunan bir haktır. Bu hakkın tahakkuku, siyasal parti tüzüklerinin ve ideolojilerinin üstünde bir meseledir.

8. YETERSİZ ZAMANLAMA: Seçmeli derslerin tercih edildiği dönemin oldukça kısa olması ve önceden duyurulan belirli bir tarihte yapılmaması, seçmeli derslerin tercih çalışmalarını sekteye uğratmaktadır.

9. YETERSİZ EĞİTİM: Seçmeli Kürtçe dersinin sadece Ortaokullarda verilmesi, Lise ve devamındaki eğitim-öğretim kademelerinde yer almaması bir ayrımcılıktır. Ayrıca, Kürtçe eğitimin Ortaokul düzeyiyle sınırlı kalması Kürtçe eğitiminin çeyrek çepelek verilmesine neden olmaktadır. Başka bir deyişle, Lise ve devamındaki eğitim-öğretim kurumlarında Kürtçe eğitime devam edilmemesi, Ortaokullarda verilen Kürtçe dil eğitiminin sekteye uğramasına sebebiyet vermektedir.

1O. YETERSİZ DERS SAYILARI: Bazı okullarda yeterli ders sayısı sağlanmamaktadır. Yönetmelikte belirtilen ders saatini dolduramayan Kürtçe öğretmenleri, ister istemez, alan değişikliğine zorlanmaktadır. Bu durum, Kürtçe öğretmenliğini değersiz ve geçersiz kılmanın önünü açmaktadır.

AH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *