Kovara KUBAR

Kovara xwerû bi Kurdî ya çand, moda, bedewî, nojdarî û hunerî heta hejmara Çaran (4) derketîye û li ser onlîne jî hûn karin bixwînin!

https://kubarkovar.wordpress.com/

https://kubarkovar.files.wordpress.com/2021/01/kovar_kubar_4.pdf

https://kubarkovar.files.wordpress.com/2020/04/kubar-hejmar-2-1-2.pdf

https://kubarkovar.files.wordpress.com/2020/08/kubar-3.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.