HÎRÊ SEREYÊ REFERANDÛMÊ SERXWEBÛNÊ KURDISTANÎ

Rocê  ew coş û weşîyê hîrê sere verêcûy (25-09-2017), ew kelecanê erêkerdişê referandûmê Serxwebûnê Kurdistanê yo pîroz o û di zerê ma de her teze we. Ma xebatkar û hêvîdarê bicaardişê î waşteyê neteweyê ma ke bi gunîyê se hezaran nemiran têmîyan bîyo û resawe eyro. Ma kirdî bêçare gereke enî waşteyî bica bikerê…

Derdorê 200 serî we ku Kurdistan de ca ca her firsetê ke virazîya we Kirdî semedê mafê xwu, azadîyê xwu li hemberê zilm û zordarîyê dijminanê xwe serê xwu berzkerdo, şer kerdo, gunîyê xwe rişna we. La çi heyfo ke hetêkera ver piroblemanê miyanê xwu û hetêkera ver têkilî û menfeetê hêzên dinya ser bi ser nokitî.

Di eno demo ke ma tede de, her hîrê perçeyê Kurdistanî di bin zilm û zordarî û hovîtîyê kolonyalîstan de nalenê, û perçêke Kurdistanî bi haweyê Federalî bi Îraqî dir jiyanê domêneno. Ewzî her roc dibinê tehdîtanê hovanê Bexda û Tirkîye û Îrand maneno!

  Hetêkera polîtîkayê dewletanê mêtinkaran û bi giranî zî Tirkîya û hetêkera waşte û qerarê Emerîka  û Rewşê kirda bi xwe beryayê ke ma kirdara zî akerd ke kirdî di Başûrê Kurdistanî de bî wayirê Statûya eyroyine. Her çend Îraqo eyroyîn bi sayê Emerîka û hevalbendê cêne bi zor daye viraştiş zî, ew mezgê irqçîtî û dijminatîyê kirdan ke serê ereban de estbî her maneno.

Kirdî bî dewletê ke federal, la irqçîtî yê mezgê mêtinkarî nêverda ke kirdî di Kurdistan de bi serêke rehet bimanê, Her firsetê ke de Ereban tim waştî zordarîyê xwe ser kirda bidomênê.Îne tehdît bikerê!  Butçeyê îne birnayî, zaf navçeyê Kurdistanî destê xwude verdayî, sîleh û aletê leşkerî nêdayî kirda. Yanê mafê kirda yê ke di Destûrê Îraqî de hamebi nûşticî zî bi ca nêkerdî!

Bê guman pirsgirêkê mîyanê kirdan bixwe zî firsetê ke bî semedê Ereban.

Emerîka û hevalbendan zî semedê çareserkirdişî probleman tim tepya eyştiş dayî vernîyê kirda.

Bexda de destpêkê serê 2014 ne de, î silehê newey ke nêdayê kirdan, tevî bankê xwu yê Navendî bê teqênayişê ke zî di Mosil de dayî destê DÎIŞ î. DÎIŞ î, bi î sîlehanê modernî ke mafê kirda bî û kewtibî destê îne, êrîşê Kurdistanî kerdî. Heta Emerîka û hevalbendan hinê ke çekê modernî dayî kirdan û bi teyaran zî hetê kirda kerdî, kirda bi qehremanîyê ke pîl ew tersê DÎIŞ î şikna. Badê cê zî di Kobanî de zî Pêşmerga û çekdaranê Başûrê Rojavayê Kurdistanî ewca zî paştê DÎIŞ î şiknayî..

Eno hal Kirda di dinya de veng da, rûmetê kirda, qehremanîyê kirda bilindtir kerd. Heme dinya bi başî û weşî behsê kirda kerdî.

La Bexda hêzêke bîn miyanê Şîeyan de viraşt ard ser sînorê Kurdistanî. Cayê ke li dijê DÎIŞ î hetê kirdan bikero yewrey tayê kirda şedênayê,butçeyê Kurdistanî birnayî, zordarîyê xwu zafêrî kerdî.

Adarê 2017 e de Meclisê bajarê Kerkûkî biryarê daleqnayişê Alayê Kurdistanî girot û Walîyê Kekûkî emir da ke Alayê Kurdistanî gereke ser heme cayê Fermî de bêro daliqnayiş. Ena gave Bexdayê yewrey harkerd, ke Goya Iraq federalo û Alayaê Kurdistanî zî Alayê ke fermî ya yasayî ya, la gurûrê îneyê irqçî enay qebûl nêkerdê û tehdîtanê xwe wişkêrî kerdî. Ambargoyê aborîxwurtêrî kerdî, hêzo ke mîyanê Şîeyanra viraştbî ardî sînorî ser û tehdîtanê leşkerî wişkêrî kerdî.

Reyirê ke vernîyê Kurdistanî de mend: Şarê xwu ra perskerê ka wazenê bi Îraq ra bimanê ya wazenê Îraqra abirîyê? Yanê Referandûmê enî ser virazê!

Xwura Referandûm Semedê heme haweyê sîyasî û civakî  ser erêkerdiş û redkerdişê perskerdişê rayê civate we. Yanê zelalkerdişê rayê îradeyê şarî, civate we.

Rêveberê Kirda di binê Serokatîyê Serok Barzanî de, enî ser  biryarê Referandûmî girot û pêşniyarê Meclisê Kurdistanî kerd ku qanûnêke ser Referandûmê Serxwebûnê Kurdistanî vecê.

Meclisê Kurdistanî zî semedê viraştişê Referandûmê Serxwebûnî qanûnêke viraşt û pêşkêşê Serok Barzanî kerd. Î zî eno qanûn îmze kerd.

Îraq û tevê herhîrê Mêtinkarê Kurdistanî har bî, dest bi tehdît û ambargoyan kerdî.

YD, Emerîka , Awropicî û zaf dewletan vengê xwu bers kerdî vatî ma Yewîtîyê Îraqî wazenê.

Bêguman eno qerar bi şêwirkerdişêke zaf hîra û kûr, kar û zirarê cê û bandorê cê ser Kurdistanî û cîhanî  û semedê raver çi firseta ano vernîyê Kurdistanî … heme verê çimande hameye girotiş û eno qeraro dîrokî hamewe girotiş!  La Semedê neteweyê ma, semedê Kurdistanî eno firsetê ke zaf pîl bî ke ; ma kurdistanî bi haweyêke fermî, yasayî çi wazenê? Waşteyê ma çiyo?

Di girotişê qerarê Referandûmî de û viraştişê cê de bandorê Serokê Kurdistanî Kak Mesûd  Berzanî , istiqrarê cê, cesaretê cê zaf muhîm bî! Bê guman Serok Barzanî kirda baş şinasneno, waşte ş hestê  miletê xwu baş zano. Îena demajo ende rind remit ke her kirdo ku zerê cê de heskerdişê Kurdistanî û dozê Kurdistanî û azadîyê Kurdistanî bi kêf û waşte û kelecanêke pîl dayî dima cê.

Hema cayê dinya ra kirdê ke şikayî verê xwû dayî Kurdistan bi kelecanê ke bers kêfweşîyê xwu semedî referandûmê Serxwebûnê Kurdistanî dayî nêşandayiş.

Tevê heme provakasyonan û tehdîtanê teberî û zerî ,  di 25 îlonê 2017 e de referandûmê serxwebûnê Kurdistanî bi coşêke pîl, bi haweyêke demokratîk, bi şaristanîyêke, ango hevdemîyêke berz virazîya.

Neteweyê ma bi beşdarîyeke berz û bi nizdikê tevayî,  waşteyê Serxwebûnê Kurdistanî ra vatî;  erê!

  Eno Referandûm bi senedêke, bi tapûyêke xwurt û huqûqî di destê sîyasetê Kirdan de,  semedê di her fersendêkede serxwebûnê xwe diyarbikerê. Semedê ku eno Referandûmê Serxwebûnî bi hadreyîyê xwe, bi rêbazê viraştişê xwe li gorê huqûqê miyandewletî û haweyêke demokratîk bi pêvanê cîhanî bi. Kurdistanîyan bi haweyêke demokratîk waşteyê xwu diyarkerd.

Eno waşte, eno hest tenê nîşanê waşteyê Kurdistanê Başûrî nîyo, eno tapû, eno sened, waşteyê heme Kurdistanîyan o! Eno armancê heme kirdano. Her kirdo ke zerê cê de piçêke heskerdişê welatî bibo , eno gereke armanc û hedefê îne bo. Eno heq, eno waşte yê seranserê Kurdistanîyo! Başûr de îmkan virazîya eno biryar ser namê ma heminewe! Eno heq, eno sened çew nêşkeno destê ma ra bigêro.

Xwura eno çîke xwezayîyo;

Eger welatê to bindesto, binê zilm û zordarî dewe, cirê azadî gereko!

Eger welatê to perçekerdewe, cirê yewîtî gereka!

Heme pîrozbayîyê to bêrûmet kerdebê , înerî wayirvecîyayiş û berskerdişê rûmetî gereko!

La vatişê ke kirda esta `kermê dare darera nêbo zewalê ay nêbeno` !

Herçend heme partî û gurûbê Kurdistanî enî qerarî îmze kerdî bî zî, beşêke YNK, beşê ke Goran, Komela Îslamî û PKK li dijê Referandûmê Serxwebûnî bî!

Dewletê mêtinkaran Tirkîye û Îran milê xwu day milê Iraqî bi hevkarîyê hinêke kirdê xayinan, şikayî êrîşê Kurdistanî bikerê (16-10-2017) Kerkûk û Şingal û  Diyala destê pêşmergeyan ra vetî. Eno xîanetê mîyanê ma zî bi kulêke bê derman di zerê her kirdêke welathezî de!

La eyro ancî waşteyê ma Hukumetê Kurdistanî û partîyanê Kurdistanê Başûrî ra estê;

Hewaro, fek dubendîyê xwura veredê!

Beso, Yewîtîyê xwe yê Aborî, Leşkerî, parastin virazê! Dubendîtîyê îne teva bikerê.

Heme partîyê Kurdistanî navendê xwu di Paytextê Kurdistanî de, bica bikerê!

Karê xwe yê teberê Kurdistanî bikerê yew!

Yewîtîya ma hêzê ma wa!!

Arnhem; 27-09-2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *