GAXANÊ ŞIMA PÎROZ BO!

GAXAN, KULTUR Û BAWERÎYA KURDAN DE CAYÊDE MUHÎM GÊNO.

MÎYANÊ KURDAN DE GAXAN GOREYÊ MINTIQAYAN BI CÎYA-CÎYA NAMEYAN ÊNO NAMEKERDENE; GAXAN, GAXAND, GAXANDÊ, SERSAL, KALO, KOSEGELÎ, SERNEWE, SERSAL.

SEBA XIRÎSTÎYANAN NOEL KE ÇIK O KURDAN RÊ KÎ (ZÎ) GAXAN O YO. XORA ESLÊ XO NÊ HER DI EYNÎ YÊ. KURDÎ BI CÎRANANÊ XO XIRÎSTÎYANANÊ ORTODOKSAN RA NÊ ROŞANÎ EYNÎ ROJE DE PÎROZ KENÊ.

ÇI HEYF KE NO TRADÎSYONÊ MA YO MUHÎM, EWRO TAYÊ MINTIQAYAN DE ÊDÎ DARÎYO WE, KURDÎ SEY VERÎ EY PÎROZ NÊKENÊ. LA TAYÊ MINTIQAYAN DE HEMA CANDE YO. MAVAJÎME KURDÊ ELEWÎ, HEM ROJEYÊ GAXANÎ GÊNÊ HEM KÎ EY SEY (ZÊ) ROŞANÎ BI COŞÊDE GIRS PÎROZ KENÊ.

SEKE NAMEYAN RA KIFŞE BÊNO, ESLÊ XO DE GAXAN, SERRNEWE YO.

MA HÊWÎ KENÎME SERRA NEWÎYE (2015) DE:

XOVERDAYÎŞÊ KURDAN Ê AZADÎYE HER HET RA RAVER ŞONO,

MABÊNÊ DEZGEH Û SAZGEHANÊ KURDAN DE BI TOLEANS Û YEWBÎNÎ RÊ HURMETKERDIŞÎ, TÊKILÎYA BAŞE HER HET RA RESENA MERHALEYÊDA NÊWÎYE, PÊLA NETEWEPERWERÎ Û PIŞTDARÎYE HÎNA BERZ BENA.

MA SERRA NEWÎYE DE PÊRO/HEME MILETÊ XO RÊ CANWEŞÎYE, BEWXTEWARÎYE Û SERKEWTIŞ WAZENÎME.

MA VENGA HEME ŞARÊ KURDÎSTANÎ DANÎME Û VANÎME KE, GAXANÊ XO RÊ WAYÎR VEJÎYÊNÊ, ŞERTÎ SENÎ BENÊ WA BIBÊ EY HER CA DE PÎROZ BIKERÊNÊ!

DEZGEH Û SAZGEHÊ KURDAN, BI TAYBETÎ KE BELEDÎYAYÊ KE DESTÊ DEMOKRAT Û WELATPERWERANÊ KURDAN DER Ê, GANÎ NÊ KULTURÊ MA YÊ HEZARAN SERRE SEY PROJE BIGÊRÊ ROJEVA XO, DERHEQÊ DANASNAYÎŞ Û PÎROZKERDIŞÊ EY DE BIXEBITÎYÊ.

GAXANÊ ŞIMA PÎROZ BO Û SERRA NEWÎYE DE ŞIMA RÊ XEYR Û WEŞÎYE BÎYARO! 

REDAKSÎYONÊ KOVARA VATEYΠ

20.12.2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *