Batili Kaynaklarda Şeyh Ubeydullahê Nehrî Hareketi

1879 – 1894 yılları arasında Suriye ve Lübnan’dan, Kafkaslardaki Ermenistan ve Gürcistan’a kadar çok büyük bir coğrafyayı kapsayan bölgede, Fransız Halk Eğitim Bakanlığı talimatı doğrultusunda Lyon Müzesi’nin müdür yardımcısı olan Bay E. Chantre başkanlığında bilimsel bir çalışmayı gerçekleştiren Fransız antropolog ekibi de Şeyh Ubeydullah ile karşılaşmıştır.

Van şehrinden geçerken tesadüfen Şeyh Ubeydullah’ın da Van’da olduğunu belirten Chantre, bu anlatımını Le Tour Du Monde adlı Fransız mecmuasının 286. sayfasında “De Beyrouth A Tiflis” başlığı altında Van – Hakkâri vilayetlerinden bahsettiği bölümde paylaşmıştır:

“Hakkari vilayetinde 8.000 Ermeni, 68.000 Kürd, 76.000 Nasturi, 2.200 Yezidi ve 1.328 Yahudi bulunmaktadır.
Musul ve Diyarbekir’den gelen göçebe Kürdlerin sayısı yaklaşık 9.410 çadır ve 50.500 kişidir.

Şikak Kürdlerinin orijini sınırın İran kısmındaki topraklardandır ve Hakkari vilayetindeki Gever kazasında yaşarlar. Gever’in sınırları Albak (Başkale), Colemerg, Cizre olmak üzre İran’daki Urmiye civarıdır. Bu bölge veya kazalarda farklı kabilelerden 31.500 Kürd, 14.245 Nasturi Asuri, 1.024 Ermeni ve 310 Yahudi yaşamakta. Coğrafya çok dağlık olmakla birlikte zaptedilmesi imkansız olan zirvelere sahiptir.

İran’a ve Osmanlı ülkesine karşı verdiği mücadeleyle ünlü olan ve bizim bulunduğumuz süre içinde Van’a gelen Şeyh Ubeydullah’ın ikamet ettiği mekan, Şikakların hakimiyet bölgesinin ortasında yer alan Nehri köyündeydi…..”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *