Barzaniler/Kürdistan Devlet Başkanı Mesut Barzani ve Mezhepler Sorunu…

İbrahim GÜÇLÜ

(ibrahimguclu21@gmail.com) 

BARZANİLER VE KÜRDİSTAN DEVLET BAŞKANI MESUT BARZANİ, MEZHEPLER ARASINDA HİÇ BİR ZAMAN AYRIMCI DAVRANMAMIŞLARDIR. 

BARZANİLERİN VE KÜRDİSTAN DEVLET BAŞKANI MESUT BARZANİ’NİN SUNİ OLARAK KENDİ DIŞINDAKİ MEZHEP TOPLULUKLARINA ZULÜM YAPTIKLARI TESPİTİ: BÜYÜK BİR İFTİRADIR. 

KÜRDİSTAN DEVLETİNE ÖNCÜLÜK EDEN MESUT BARZANİ’YE BİR SALDIRI HAREKETİDİR VE ONUN ÖNÜNÜ KESME HAREKETİDİR. 

Kürdistan Devlet Başkanı Mesut Barzani’nin ailesi Sunî mezhebine mensupturlar. 

Barzaniler, aynı zamanda Nakşibendi Tarikatının mensupları ve liderleri konumundadırlar. 

Barzaniler, Kürt ulusal kurtuluş hareketine, Kürtlerin kendi kaderlerini kendi iradeleriyle tayin etme mücadelesine yüz yıldır öncülük ettikleri için milli liderlik konumundadırlar. 

Bunun yanında, Şeyhlik Kurumunun sahipleri ve yöneticileri oldukları için de dini liderdirler. 

Ama Barzaniler ve Kürdistan Devlet Başkanı için:  Kürt milletinin varlığı ve hem de toplu varlığı; Kürt milletinin milli, sosyal, siyasal hakları; Kürtlerin kendi kaderlerini kendi iradeleriyle tayin etmeleri; Kürtlerin egemen bir sistem ve devlet kurmaları; kendi ülkelerinde iktidar olmaları, birincil konudur. 

Bu nedenle Kürt milletinin bütün fertleri, dini ve mezhebi anlamda onlar için aynıdırlar ve eşittirler. Onların haklarına ve hukuklarına saygıları vardır. 

Barzaniler,100 seneden daha fazla bir dönemdir Kürt milli hareketine öncülük etmektedirler. 

Bu mücadele ve öncülük döneminde, Kürtleri, mezheplere göre ayırdıkları, Kürdistan’daki mezhepler arasında ayrım yaptıkları, mezheplere farklı yaklaşım içinde olduklarına şahit olunmamıştır. 

Kürt milli tarihi bunun en büyük tanığıdır. 

Barzanilerin, bırakalım Kürtlerin mezhepleri arasında ayrım yapmalarını, İslami din liderleri olmalarına rağmen farklı dinlere de ayrımcı yaklaşmamışlardır.

Süryaniler, Yahudiler, Keldaniler ve bütün Hıristiyan topluluklarına karşı da ayrımcı davranmamışlardır. 

Bu saydığım dinlerin liderlerinin bu konudaki olumlu açıklamaları da araştırılıp okunabilir. 

Kürdistan Devlet Başkanı’nın Avrupa Diplomatlarıyla yakın zamanda yaptığı toplantıda mezhepler ve mezhep savaşları hakkında yaptığı açıklamalar da, bunun en önemli delili, incelenmeye ve okunmaya değerdir. 

Bütün bunların üstünde: Kürdistan Federe Devletinin çoğulcu  ve demokratik yapısı da farklı dinlere ve mezheplere ayrımcı yaklaşılmamasının bir delilidir.   

Kürdistan Federe Devletinin bu yaklaşımı, bütün dinlere ve mezheplere hak ve hukuk açısından, manevi açıdan olumlu bakması,  sistemin yaklaşımı da: Barzanilerin bu tarihsel, milli, sosyal, adaletli, vicdanlı yaklaşımın en büyük delilidir. 

Bu nedenle Barzanilerin ve Kürdistan Devlet Başkanı Sayın Mesut Barzani’nin suniler dışındaki mezhepsel ve dinsel topluluklara işkence ve zulüm yaptığı yaklaşımı ve tespiti, büyük bir iftira, büyük bir suçlamadır. 

Aynı zamanda dönemsel olarak Kürt düşmanlığıyla örtüşüyor. Bağımsız Kürdistan’ı engellemek isteyenlerin büyük karşıt lobisi ve düşmanlığı da olabilir. 

Amed, 9/10 Ocak 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *