5 Nolu’daki tutsakların Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi

10.3.2022 tarihinde CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroglu ve beraberindeki heyetle 5 nolu zindanında kalmış 5 kişilik bir grup 20 kişiyi aşkın bir ortamda bir saatlik sohbet ettik. Bütün arkadaşlar düşünce ve eleştirilerini dile getirdiler. Birbirini tamamlayan konuşmalar yapıldı. Her arkadaş değerli şeyler söylediler. Ben toplantıya gitmeden önce www.netewe.com sitesinde “HELALLEŞMENIN TURNOSOL KAĞIDI” başlığı altında konuşmamın çerçevesini paylaşmıştım. Tekrar etmiyecegim. Kürdçe makale ve paylaşımlar yaparak neler konuştuğumuzu anlattım. Ancak sosyal medya üzerinden bazı arkadaşların yazılı olarak vermiş olduğum taleplerin Türkçe versiyonunu talep ettiler. Zaten metin Türkçe yazılmıştı. Elden vermiş olduğum ve Kürd kamuoyunun ortak beklentisi olan talepler şunlardır :

Acil Telpler Programı

1-Kürtlerin  millet ve  ülke gerçeklikleri kabul edilmeli, yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulmalıdır. Kürd dili kamusal alanda resmi dil olmalı. . Kuzey Kürdistan’da Kürtlere kendi ana dilleri ile eğitim, öğretim hakkı; Türkiye metropol şehirlerinde de okullarda Kürtçe ders hakkı tanınmalıdır.Kürdçe kültürel ve medya faaliyetleri serbest olmalı. Kürdistan ismi üzerindeki  tüm yasaklara  son verilmeli, Kürdistan adlı siyasi partiler, STK ve kültürel kurumlar özgürce kurulabilmeli. Tüm bu adımlar ve haklar yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulmalıdır.

2-Düşünce, ifade, inanç ve örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalı, anayasal güvence altına alınmalıdır.

3-Düşünceleri ve siyasal faaliyetleri  nedeniyle hapiste olanlar bir an önce serbest bırakılmalı, halkarındaki davalar düşürülmeli, yurtdışına olanlar ise özgürce geri dönmelidirler.

4- Türkiye Devleti, başta BM ve AB ile olmak üzere imza attığı tüm uluslararası anlaşmaları kayıtsız şartsız hayata geçirmeli, koyduğu tüm çekinceleri hemen kaldırmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası’nın 90. Maddesi uygulanmalıdır.

5-Kürdistan’da ismi değiştirilen tüm şehir, kasaba, köy ve bölgelerin, gerçek , orijinal isimlerinin kullanılması önündeki tüm yasal ve fiili engellerin ortadan kaldırılması.

6- Kadınlar üzerindeki tüm yasal, fiili ve sosyal baskı ve engellemeler ortadan kaldırılmalıdır.

7-Aleviler, Ehli Hak inancına sahip olanlar ve Ezdiler başta olmak üzere tüm dinsel ve mezhepsel kesimler üzerindeki yasal, fiili ve sosyal baskı ve engellemeler ortadan kaldırılmalı, inanç özgürlüğü gibi inanmama hakkı da devlet nezdinde güvence altına alınmalıdır.

8- Halkımızın yukarıda dile getirdiğimiz en acil hak ve talepleri, hiç bir şarta bağlanmadan; savaşın, şiddetin varlığına ya da son bulmasına endekslenmeden  yaşama geçirilmelidir.

&

Bu maddelerin dışında sözlü olarak şu talepleri  ek olarak ifade ettim.

1- Bu bölge de görev yapacak bütün memur ve bürokratlarının mutlaka Kürtçe dilini bilmeleri gerekir. Bütün kurum ve kuruluşlarında hizmet dili Kürtçe olmalıdır.

2-Sex Said ve arkadaşlarının , Seyîd Riza ve arkadaşlarının, Seîdê Kurdî ‘nın mezarlarının yerleri ve akıbeti devlet tarafından açıklanması talep ediyoruz.

3- CHP  geçmişteki rolü ve sorumluluğuyla yüzleşmeye hazır mıdır?

4-CHP bu talepleri programına alabilecek mi ve Kürt kamuoyuna ikna edici ne tür adımlar atılacaktır?

Kısa ve öz olarak düşüncelerimizi bu çerçevede ifade etme olanağı bulduk. Umarım Kürd siyasal sınıfı asgari düzeyde de olsa bu talepler doğrultusunda ortak Kurdi bir aqil ve  kurdî dil oluşturur, kurdî kazanımlarla taclandırırlar.

11.03.2022 Amed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *