Şeva Çanda Kurd ji alî Şivan û Çopî

Leave a Reply

Your email address will not be published.