Leylana Rastîyê û Kula Dil

Leylàna Rastîyê Nivê şevê ye. Ezman bê stêr e. Bayekî sar û dijwar tê. Li ser…

Welat, Welatînî û Al

Welat, Welatînî û Al Welat erdê bav û kalikèn me ye. Welat ew der e ko,…

Hawar: Şêranîya Zmanê Kurdmancî

Şêranîya Zmanê Kurdmancî Wekê ez gehişim Bêrùtê roj çû bû ava û sê saet ji şevê…

Çirok û helbest: BER TEVNA MAHFÛRÊ – YEKBÛN Û YEKÎTÎYA KURDÎ- Dr. Kamiran Alî Bedir-Xan

BER TEVNA MAHFÛRÊ Rindê û Zîzê xwehên hev û ji bavê xwe sêwî bûn. Bavê wan…

Edebîyata Welat

Edebiyata welatî, ew edebîyat e ko ji jîna miletî, ji his û dilê wî, ji dirok…

Armanc, Awayê Xebat û Nivîsandina Hawarê

Armanc, Awayê Xebat û Nivîsandina Hawarê Hawar dengê zaniné je. Zanin xwe nasîn e, xwe nasîn…

HAWAR û Celadet Alî Bedir-Xan

Hawar dengê zanînê ye. Zanln xwe nasîn e. Xwe nasîn ji me re rêya felat û…