Di pesn û şîn û bîranîna Şaredarê Melazkurd Mele Mehemed Tahir da

Mele Mehemed Tahir, dilovanê doza Kurd Ji nişkava xelîya, ew çinar pir blind Sed heyf û…

Dayê Tu Megrî

Mehmet Emin Bozarslan Ez xortê Kurd im pir bi nav û deng Va min helgirtî bombe…

Riza T. Hulmanî û Sonet!

Hunermend, entelektuel R.T.Hulmanî; mîratek hêja ji kurdan re afirandîye. Ku Kurd bibin xwedî dewlet, xwedî xebatên…

Kurtejîyan û Berhemên Helbestvan Hêmin Mukrîyanî

Helbestên xwe bi zimanekî “sakar” hûnandiye û bi zimanê gel gotiye.

EZÊ RABİM.!

Ev qorrik pahn û serberoş in. Serxwebûn bernixûm kirine, Bazirganê rûmet firoş in..!