ÇARPEL MEDIYA / TARÎX Û KOMEL : HAREKETO NETEWEYî Ê KURD (1925)

Leave a Reply

Your email address will not be published.