TÜRK KOZMİK ODASI VE „TÜRKİYELİLEŞME“!

Şeyhmus Ozzengin

HDP(YSP), derin devlet konseptidir. Kurdler üzerinde çok tehlikeli bir konseptin projesidir. Türk kozmik odalarında hazırlanmiş bir konseptir. Bu konseptin nerde ve hangi şartlarda hazırladığının en önemli belgesi, aşağıda Konseptin sunucularından biri ve ayni zamanda PKK’nin bütün kurumlarının iradesi olan Abdullah Öcalan’dan, siz PKK’yi destekleyen ve onun için savaşan kurdlere sunacağım.

Bu alıntıdan daha iyi, PKK, HDP,SYP’yi  ve türk solunun neden bu kadar PKK’ye hayran olduklarını, üstlendiği misyonu, kimse anlatamaz.

Önce hep beraber Kurdler üzerinde yürütülen kozmik odaların pilanına bakalım;

Abdullah Öcalan, aralarında Salahattin Demırtaş’ın da bulunduğu heyete,

„siz burdan çıktıktan sonra, müdür odasında Hakan Fidan sizi bekliyor. Bu pilanın bütün detayını o size izah edecek. Hakan beyi mutlaka dinleyin ve onun dediklerini yapın, Kandil‘e de bir heyet gönderirsiniz pilana göre“(!) dedikten sonra, şu açıklamayı yapar:

„HDP’yi bunun için önerdim. Tonlarca sorunun çözümü için nitelikli kadroya ihtiyacınız var. Türk ve Kürt Partisi gibi ayrışmayın, tehlikelidir. Yeni model bir Türkiye partisidir. Milliyetleri, bölgeleri ve kültürleri bağrında taşıyan demokratik ulus Türkiye’sinin partisidir. Çok önemlidir. Türk ulusu vardır ve bir gerçektir. Peki, Kürt halkıyla birleşince ne olur? Türkiye ulusu diyebiliriz. Bu parti işte buna öncülük edecek. ESP, BDP, EMEP, Yeşiller, Müslümanlar, feministler, çevreciler, hepsi olsun. Sadece antikapitalistlik bile herkesi birleştirebilir. ” A. Öcalan

İmrali vekil görüşmesi.

„Türk ve Kürt partisi gibi ayrışmayın, tehlikelidir“ ne demek? Ona bakalım: Kurdleri bir „ayrı millet“ gibi örgütlemeyin, Türkiye’den „ayrıştırmayın“. „Bütünleştirici“ olun ve mutlaka „Türk miletin“ ve „Türk devletinin üstünlüğünü“ koruyun.

Hemen ardından Abdullah Öcalan’ın şu cümlesi gelir; HDP’yi kastederek; „Yeni model bir Türkiye partisidir. Milliyetleri, bölgeleri ve kültürleri bağrında taşıyan demokratik ulus Türkiye’sinin partisidir.“(!) Yani Türk devletin misaki milli sınırlarını pekiştiren, koruyan ve güçlü bir Türkiye’yi hedefleyen bir model. Bu modelin içinde kurdleri türkleştirme ve Kurdistan toprağını da türklerin toprağı olarak gören bir model. Onun için, „Milliyetleri, bölgeleri ve kültürleri bağrında taşıyan demokratik ulus Türkiye’sinin partisidir.“ Diyor HDP!

Ardından gelen cümle, Hedefı daha net koyuyor ve kesinlikle bu hedef için üstlenen misyon Türk devlet misyonudur. Bakın, yukardan aktaralım bu bölümü:

„. Çok önemlidir. Türk ulusu vardır ve bir gerçektir. Peki, Kürt halkıyla birleşince ne olur? Türkiye ulusu diyebiliriz.“ Hem kelime oyunuyla ceberut devşirme türkleri bir „ulus“, kurdleri de bir „halk“ olarak sunuyor. Yani „türkler bir ulustur ve vardırlar, ama kurdler, bir halk kalabalığıdır. „Ulus olmaktan uzaktır“ ve „devlet olmayı haketmemişler“ diyerek, Kurdleri de „bu yüce ulusa katalım“ ve ortaya „Türkiye ulusu“ çıkaralım. Bu kurdler üzerinde fatihayı okuyalım ama cenazelerini de kaldırmiyalım, bunu „haketmemişler“ diyor.

Aktardığım paragrafın son cümlesi de, bu projeyi kimlerle yürütülebileceğinin kararını bildiriyor. Çünkü kozmik oda projesi, bu kozmik oda misyonuna sahip güçlerle yürütülür. Onun için kimlerin bu projeye dahil olduğunu açıkliyor.

Bakın:

„. Bu parti (HDP) işte buna öncülük edecek. ESP, BDP, EMEP, Yeşiller, Müslümanlar, feministler, çevreciler, hepsi olsun. Sadece antikapitalistlik bile herkesi birleştirebilir. ”

Türk solunun yıllarca kurd dinamiklerine müdahil olarak, kurdlerin sırtından inmedikleri ve „antikapitalist“ ilkeyi neden savunduğunun da, neden kurdlere dayattıklarının da mesajını veriyor. „Türkiyelileşme“ adı altında kurdleri türkleştirme harcı „solculuk“ ve „antikapitalistlik“ olarak sunuyor ve bu, yani kurdleri türkleştirip „Türkiye ulusunu“ yaratmak için gereklidir.

Kurdler, bu kozmik oda pilanına göre tedbirlerini almadıkları için ve bu sinsi pilanı deşifre etmedikleri için, bugün 6 miliyona yakın, şu veya bu şekilde, bu projeyi savunan bir Kurd kitlesine ulaşmiştir. Bu da kurdlerin %42’sine tekabul ediyor.

PKK dışında kalan Kurd siyasi çevreleri, Kurd aydını, Kurd kanaat önderleri, Duyarlı Kurd işadamları, Kurd sanatçısı, yazarı Türk devletinin bu derin kozmik oda projesini bilince çıkarmak ve örgütlü bir kampanya ile deşifre ekmek zorundadır. Aksi takdirde, bu projeye seyirci kalarak „türkiyelileşme“ adı altında kurdleri „demokratik ulusa“ dönüştürerek, yani türkleştirerek, Kuzey Kurdistan’da Kurdleri bitirecekler. Sorun sonderece nettir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.