Sîyaseta antî-Kurd a Dewleta Tirkîyeyê û rêya serkeftinê li Bakurê Kurdistanê

https://youtube.com/watch?v=ugx5OmJnBZ0

Leave a Reply

Your email address will not be published.