Qou Vadis KDP Birlik Komisyonu?

İbrahim GÜÇLÜ

(ibrahimguclu21@gmail.com)

Ahmet Acar, Bahattin Mutlu’nun da içinde olduğu bazı şahsiyetler, Kürdistan Demokrat Partisinin birliği için bir inisiyatif oluşturdular.

Bu inisiyatif, ilk toplantısını Midyat’ta gerçekleştirdi.

Bu toplantıya, KDP adına hareket eden grupların temsilcileri ve KDP geleneğinden gelen şahsiyetler çağrılmışlardı. Ben de toplantıya çağrılmıştım. Benim de çağrılmamın nedeni, HEVGIRTIN-KDP kurucusu ve KDP ile uzun yıllardır yakın dost olmamdandı. Benim, sürekli yeni bir partinin, yeni dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek bir partinin kuruluşu üzerine düşünce açıklamamdandı. Ayrıca İnisiyatifi kuranların yakın dostum olmalarının da, çağrılmamda bir rolü vardı.

Bu İnisiyatifin çalışmasına ve uğraşlarına birçok insan kuşkuyla yaklaşırken ve önemsemezken, ben bu çabayı samimi buldum, önemsedim. Bu nedenle de, ilişkili olduğum KDP gruplarına, bu çabayı önemsemeleri gerektiğini ve değerlendirmelerini önerdim.

Ne yazık ki, KDP adına hareket eden gruplar bunu yapmadılar. Dar düşündüler. Eski soğuk savaş döneminin tekçi ve otoriter değer yargıları ve düşünce kalıplarıyla hareket ettiler. Toplantıya da katılmadılar. Toplantıda görüş ve önerilerini sunmadılar.

                                            ( I )

KDP Birlik İnisiyatifi, ilk toplantısını, Midyat’ta yaptı. Önemli ve ciddi bir insan grubu katıldı. Ama daha başlangıçta, toplantının amacına uygun yürümeyeceğini gösteren veriler ortaya çıkmaya başladı. Dışarıdan, Kürdistan’ın Güney ve Batısından davetliler çağrılmıştı. Onlar toplantının asli aktörleri olmadıkları halde. Toplantı onlar için, 3 saat boyunca ertelendi.

Toplantı kış koşullarında yapılmıştı. Katılımcıların ve bizlerin toplantıda uzun kalma olanağımız da yoktu.

Ben toplantıda kapsamlı bir konuşma yaptım.  Konuşmamda özetle: “Kürdistan’ın Kuzeyinde sorun,, eski örgüt ve partilerin birlik sorunu değil. Soğuk savaştan sonra, Kürdistan’da milli demokrat yeniden bir örgütlenme ve yapılanma sorunudur. Ama KDP’nin de birliği bu yeniden yapılanmaya hizmet etmesi ölçüsünde olumludur. Bu konuda yapacağınız çalışmaları desteklemek gerekir. Ama KDP Gruplarının özelliklerini incelediğim zaman onların birlik yapmalarının zor olduğunu görüyorum. Ayrıca KDP’ adına hareket eden grupların birlik yapması için de, kendilerini değiştirmeleri ve reforme etmeleri gerekir” dedim.

Benim konuşmamdan sonra toplantıya yemek için ara verildi. Yemekten sonra da toplantı yerinden ayrılmak zorunda kaldım.

Toplantıda konuşulanların tümüne şahit olamadım. Toplantı sonrasında aldığım bilgiler ve alınan kararlar,  toplantı katılımcılarının oy birliği ile KDP’nin birliğine olumlu baktıkları ve bunun için çalışacaklarıydı. Bu çalışmanın da, 11 kişilik bir komisyon tarafından sürdürüleceğinin benimsenmesiydi.

KDP adına hareket eden gruplarla görüşme ve bunlarla bir toplantının yapılması karar altına alınmıştı.

Ama toplantı sonrası, KDP Birliğinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda kapsamlı ve teknik bir yol haritasının yapılmadığı, komisyon üyelerinin farklı tutum ve davranışlarıyla ortaya çıktı.

Toplantıda en sürpriz gelişme, Şerefhan Cıziri’nin toplantıya katılması ve komisyon üyesi olmasıydı.

 

                                                ( II )

Midyat toplantısından sonra Komisyon, KDP adına hareket eden gruplarla görüşmeler yaptılar. KDP-BAKUR Grubu, “kendilerinin birlik sorunu olmadığını.. KDP’yi temsil ettiklerini. KDP ile birlik yapmak isteyenlerin KDP-BAKUR hukukuna uygun partiye katılacaklarını” ifade ederek, diğer KDP gruplarıyla toplantı yapmayacaklarını açık bir tutum olarak ortaya koydular.

TKDP, Tevgera Partiya Rizgariya Neteweyî ya Kurdistanê (PRNK), KADEP grupları, KDP Birlik Komisyonu ile toplantı yapmaya karar verdiklerini KDP Birlik Komisyonuna ilettiler. Zaten Midyat toplantısından önce de, TKDP toplantıya katılmayacaklarını, ama bu çalışmayı desteklediklerini açıklamışlardı. KDP Birlik Komisyonu üyelerinin açıklamasına göre, “TKDP Birlik için her şeye hazır olduğunu, yeni bir parti için de birlik oluşturmaya da hazır olduklarını” ifade etmişlerdi.

TKDP, PRNK, KADEP yapılan toplantıda, KDP Birliğinin nasıl gerçekleştirileceğinin tartışılmasından öteye, TKDP’ye katılım konusu gündeme geliyor. Elbette TKDP de, bu durumdan oldukça memnun bir halde kapılarının açık olduğunu ifade ediyor. O arada PRNK, başkaları katılmazsa da kendilerinin TKDP’ye katılacaklarını ifade ediyorlar. Bu da TKDP’nin elini güçlendiriyor. KADEP ve bir kısım komisyon üyeleri, TKDP’de KDP’nin birliğinin sağlanamayacağını ifade ettiklerinden dolayı, toplantı erteleniyor. İkinci bir toplantı yapılmaya karar veriliyor.

İkinci toplantıda, komisyon üyelerinin, “TKDP’ye katılmanın birlik anlayışlarına aykırı olduğunu, başından beri KDP Birlik İnisiyatifi hakkında, ‘bunlar herkesi TKDP’de toplamaya çalışıyorlar’ tezini ve görüşünü sabitleştireceğini” ifade etmelerinden sonra, ipler kopuyor. Taraflar arasında sert tartışmalar yapılıyor. Hakarete varan tutumlarla karşılaşılıyor.

Bu gelişmelerden sonra KDP Birlik Komisyonu Kızıltepe’de bir toplantı yaptı. Ben de toplantıya katıldım. Ama toplantıya yine amaca uygun olmayan katılımcıların katıldığı görüldü. Özellikle Kürdistan’ın Batısından örgüt temsilcilerinin toplantıda ağırlıklı bulunmaları dikkat çekiciydi ve anlaşılması zor bir durumdu. Toplantıda onların konuşmaları öncelikli, zaman olarak daha uzun konuşmalar oldu. Diğer toplantı katılımcılarına yani asıl toplantı aktörlerine, zamanı sınırlandırılmış konuşma hakkı verildi.

Bu toplantının şu gündem maddeleriyle yapılacağı beklenirdi: 1- KDP Birlik Komisyonu olarak, KDP adına hareket eden gruplarla birlik yapmak bu aşamada mümkün olmadı. Biz bu çalışmaya devam edelim mi, yoksa etmeyelim mi? 2- Eğer KDP Birlik çalışmasına devam edeceksek, nasıl ve hangi çerçevede devam etmeliyiz ve neler yapmalıyız? 3- KDP Birliğinin gerçekleşmesi olanaklı değil. Bu çalışmalara son verelim mi, yoksa yeni bir düzlemde ve nitelikte bu çalışmalara devam mı edelim. Bu da kendi içinde üç gündemi barındırır: a) Birlik Komisyonu olarak parti kuralım. KDP’yi en iyi biz temsil edelim. Bütün KDP’lileri partimizde toplayalım. KDP adına hareket eden grupların içini boşaltalım. Böylece yeni üyeler ve taraftarlar kazanarak büyüyelim. b) KDP grupları dışındaki milli ve demokrat güçleri de KDP gruplarıyla birlikte çağırıp, yeni bir parti kuruluşu için çalışalım. c) KDP Birlik Komisyonu olarak, KDP dışında yeni bir milli demokrat parti kuralım. Bu partiyi yeni kurucularla, yeni bir program ve tüzükle; yani yeni bir iradeyle gerçekleştirelim.

Birlik Sözcüsü Ahmet Acar’ın konuşmasından bu netlikte açıklamalar yoktu. Dolayısıyla konuşmaların çok genel bir gündem üzerinde yürüyeceği belli olmuştu.

Ne yazık ki benim bir yakınımın vefatından dolayı toplantıyı terk etmek zorunda kaldım. Ben konuşmayı öncelikli yaptım.

Benden önce, KDP-BAKUR Meclis Üyesi Tahsin Sever konuştu. O da KDP’nin birliğinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir teknik yol haritası sunmadı. O haklı olarak, KDP BAKUR’un da kendi kongresinde aldığı karara bağlı olarak, yasal ve açık anlamda yeni bir siyasi parti kuruluşunun gerekliliğinden bahsetti, bunun da sadece KDP’lilerin birliği ile olmayacağını ifade etti.

Toplantının gündeminin ve komisyon üyelerinin net olmamasından çıkardığım sonuç: Bu çalışmalara bu toplantıda dur denilecek diye düşündüm..

Bu nedenle birlik sorunu üzerinde değil, Kürdistan’ın Güneyindeki Devletleşme, Bu devletleşmeye sahip çıkma, bu devletleşmeye karşı iç güçler (KYB, GORAN) ve dış güçlerin (İran’ın başını çektiği sömürgeci koalisyon ve PKK) olduğunu, Kürdistan’ın Güney parçasının, bütün Kürdistan parçalarının geleceği olduğunu, bu yönde karar ve politikalar tespit edilmesini gerektiğini önerdim.

                                          ( III )

Komisyonun Kızıltepe’de yapılan toplantının, ifade ettiğim gündem konularında bir netleşme sağlamadığı, yaptıkları açıklamalardan ve komisyon üyelerinden aldığım bilgilerden açığa çıkıyordu. Yeni bir toplantıya karar almaları da yeni bir anlam taşıyordu. Komisyonun çalışmalarının farklı bir yöne doğru gittiğinin ipuçlarını veriyordu.

Komisyon 3. Toplantısını da Batman’da yaptı. Önemli bir konferanstan dolayı bu toplantıya katılmadım.

Komisyonun yine yaptığı genel açıklamalar, komisyon üyelerinin verdiği bilgiler, dördüncü toplantının yapılmasına karar verilmesi, çalışmaların yeni bir parti kuruluşuna doğru evrildiğinin verileri epeyce sunuyordu.

                                              ( IV )

Komisyon 4. Toplantısını 14 Haziran 2015’te Urfa’da yaptı. Durumu net görmek için ben de toplantıya katıldım. Toplantıya, bu sefer çok sayıda HDP’linin katılmış olması, bundan dolayı konuşmacıların konuşmalarına biraz dikkat etmelerinin talep edilmesi, özellikle bunun bana ifade edilmesi, işlerin daha farklı bir yere taşındığını, sorunun KDP’nin Birliği sorunu olmaktan çıktığını ortaya koyuyordu.

Komisyon sözcüsü arkadaşın da, toplantının niteliği konusunda net bilgiler vermemesi, toplantının niteliğini benim açımdan ve başka iyi gözlemci katılımcılar açısından netleştirdi.

Toplantıya yine amaca uygun olmayan örgüt temsilcilerinin çağrılı olması, onlara uzun konuşma hakkı, toplantının asıl aktörlerine beş dakikalık konuşma hakkının verilmesi daha başka bir ucubeyi yeniden ortaya çıkardı.

Muhittin Batmanlı’nın “Dicle Fırat Diyalog Grubu” adına çok genel, Güney Kürdistan’daki devletleşme konusunda Kürdistan Başkanının açıklamalarına destek verilmediğini, isim vermeden PKK/HDP çevresinin Kürdistan’ın Güney parçasının devletleşmesine karşı olmasını genel ifadelerle dile getirmesi üzerine, HDP’liler toplantıyı protesto ederek terk ettiler.

Bu durum toplantıda bir kırılmaya yol açmakla kalmadı, komisyonun ne yaptığı ve ne yapmak istediği konusunda kafa karışıklığına sahip olduğunu da ortaya koyuyordu.

Eğer komisyon KDP’nin birliği konusunda ısrarlı ve bunun için çalışacaksa, HDP’lilerin buna karşı olduklarını, olacaklarını bilebilir durumdaydılar. Çünkü yeni bir parti onlara alternatif bir parti olması gerekir. Buna rağmen HDP’liler neden ve hangi amaçla çağrılmışlardı?  Bunun açıklanması gerekir.

Eğer Komisyon tarafından yeni bir parti kurulacaksa, bu parti devlete karşı ve en azından PKK/HDP’ye muhalif olacak bir partidir. PKK/HDP’lilerin buna karşı olması kadar doğal bir şey de olamaz. Ayrıca böyle bir partiyi kurmak isteyenlerin, HDP’lilerle işi ne olur? HDP’liler ne amaçla bu toplantıya katıldılar? Bu da açıklanmaya değer bir konu. HDP’lilerin toplantıya çağrılması, bir kafa karışıklığı mı? Bu bir farklı mesaj sunma mı? Gerçek amaçtan uzaklaşma mı? Bu konular da açıklanmaya değer konulardır.

Benden önce bir arkadaş ve daha sonra ben konuşma yaptım. Talepler kısmında da yönteme ve yol haritasına, toplantıların bileşimin değişmesi gerektiğine, toplantıların amacının netleşmesi gerekliliğini önerdim.

Toplantı sona erdi.

Toplantıdan sonra, toplantıya 250 kişiden fazla katılım olmadığı halde, 1500 kişinin toplantıya katıldığının da açıklanması; daha önceki toplantılarla ilgili gerçekçi ve doğru katılım bilgilerinin kamuoyuna açıklanmaması, toplantı divan başkanının “yeni bir parti halka kurulmalıdır” açıklamalarını, Komisyon çalışmalarının nereye doğru evrimleşmekte olduğunu kesinlikle ortaya koyuyor.

                                             ( V )

Başlıktaki “KDP Birlik Komisyonu Nereye Gidiyor (Quo Vadis KDP Birlik Komisyonu)” sorumuza, “KDP Birlik Komisyonu yeni bir parti kurmaya doğru yürüyor” diye cevap verebilirim.

Elbette herkes gibi, belli bir amaç ya da amaçlar, belli bir program ve tüzük, mücadele tarzı üzerinde anlaşma yapan herkes gibi onlar da parti kurabilirler.

Bu onların hakkıdır.

Ama mevcut bileşim, yürüttükleri metotla parti kurma alanında başarılı olmaları zor görünüyor.

Başarmaları halinde de, mevcut partilerden farklı bir parti olmayacaktır.

Partiler, halkın taleplerinin, bizim özgülümüzde Kürt milletinin taleplerinin savunulması ve gerçekleştirilmesi yani Kürt ulusunun kendi kaderini kendi iradesiyle tayin etmesi, Kürdistan’ın bağımsızlığının gerçekleştirilme, Kürtleri özgürleştirilmesi, demokrasi ve hukuku yapılandırılması için kurulurlar ve çalışırlar.

Ama partileri halk kurmaz. Partileri, belli bir amaç, program ve tüzük üzerinde ittifak eden aydın siyasetçiler kurarlar.

Bu nedenle parti, sokaktan devşirilen insanlarla değil, bu iş için çalışma yürüten ve bunun olgunluğunu taşıyan insanlarla kurulur.

Bu nedenle, KDP Birlik Komisyonu yeni parti kuracaksa bu temel konular üzerinde durmaları, ona göre hareket etmeleri, başarılı olmalarını sağlayacaktır.

Diyarbekir, 30 Haziran 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *