Leyla Zana’nın Milletvekilliği’nin Düşürülmesi Kürtlere Tahammülsüzlüğün Göstergesidir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliği, 11.01.2018 günü TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama neticesinde ‘milletvekilliği yeminini yanlış okuduğu’ ve ‘devamsızlık’ gerekçesiyle düşürüldü.
Bu kararla TBMM, Kürtlerin inkarına dayalı geleneksel siyasetin pekişmesine onay veren bir adım daha atmış oldu. Üstelik, Sn. Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesinde belirleyici olan gerçek nedeni gizleyerek.
Bilindiği gibi Sn. Leyla Zana, Milletvekili Yemini’ni okurken, ‘… büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim’ yerine ‘… Türkiye milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim’ dediği için milletvekilliği onaylanmamış ve bu nedenle Meclis çalışmalarına katılamamıştı.Yani TBMM buna bile tahammül etmemiştir.
TBMM ‘Milletvekilliği Yemini’, Kürtlerin milli varlığını inkar eden ve Kürtlerin yanı sıra diğer tüm halkların etnik şahsiyetini yok sayan, rencide eden, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü ayaklar altına alan ırkçı,’tekçi’ bir yemindir. Yapılacak şey Sn. Leyla Zana’nın Milletvekilliğini düşürmek değil, bu içerikteki bir yemini yürürlükten kaldırmaktır. Ne yazık ki bir yandan TBMM Kürtlerin nefes alabileceği her türlü yasal boşluğu hızla kapatmakta, bir yandan da OHAL ve Kararnamelerle tüm demokratik hak ve özgürlükler ortadan kaldırılmaktadır.

Kürtlere tahammülsüzlüğün göstergesi ve halkın iradesine müdahale anlamına gelen Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesini kınıyoruz.
Yapılması gereken ilk şey, kendi ulusal kimliğini sahiplenmedeki ikircimli tutumları bir tarafa bırakarak, Kürtlerin millet, Kürdistan’ın ülke olarak varlığını esas alan ulusal demokratik bir bilinç, anlayış ve program ile ‘kendimiz olarak’, ‘bir taraf’ olarak bu gidişata ‘dur’ demektir.
12.01.2018
PAK Basın ve İletişim Bürosu

Leave a Reply

Your email address will not be published.