Aşiretler Tarihi kitabı yayınlandı

Aşiretler Tarihi kitabı geçmişe ışık tutuyor 

Araştırmacı yazar İbrahim Bozkurt tarafından hazırlanan Aşiretler Tarihi kitabı Nûbihar Yayınları tarafından basıldı. 784 sayfadan oluşan kitap ağırlıklı olarak Kürt aşiretlerinin üzerinde dursa da, Kürt coğrafyasında yerleşik olan Türkmen, Arap ve diğer halklardan aşiretlerden de bahsetmekte ve bu aşiretler arasındaki ilişkilere de değinmektedir.

Yazar İbrahim Bozkurt kitabına konu olan Aşiretlerin gerçekliği hakkında şunları aktarmaktadır: “Şüphesiz ki Türkiye’de ve bilhassa Ortadoğu’da, hatta dünyada aşiret yapılanması bir realitedir. Nuh (a.s.)’dan bu yana bu bölgede insanlar aile, kabile ve aşiretler; aşiretler de abr ve bentler şeklinde örgütlenmiştir. Kimi büyük aşiretlere daha sonra beylik ismi verilmiş, bir araya gelerek bir bölgeye hükmeden bazı aşiretlere de devlet ismi verilmiştir. Belirli kıstaslar çerçevesinde aynı dil, kültür ve coğrafyayı paylaşan insanlar aynı topraklarda bir araya gelmişlerdir.”

Bozkurt bireylerin aşiretler hakkında bilgi sahibi olması gerekliliğini şöyle söylemektedir: “Bu konuda kitap yazmamız insanları kendi kavimlerini, atalarını, bağlı oldukları toplumları kültürel, tarihsel, soy bağı açısından tanımaya teşvik etmek içindir.”

Bozkurt günümüz aşiret yapısıyla eskiden beri süren aşiret yapısının değiştiğine dikkat çekmektedir. Bileşenleri, yaşam biçimi, sosyolojisi, aşiret reisliği konularında ciddi değişiklikler olduğunun altını çizmektedir. “Günümüzde aşiret olarak kabul edilen kavim ve kabilelerin geçmişteki aşiret yapısına benzer bir tarafı kalmamıştır. Aşiret yapısının dağılmaya başlaması ve aşiret biçimi yönetim şeklinin terk edilmesi Osmanlı dönemi Tanzimat Fermanı (1839) ile başlamıştır. O günden günümüze kadar aşiretler arasındaki çözülme ve dağılma hâlâ devam etmektedir. Bu nedenle bugünün aşiret yapısını inceleyenler günümüzdeki yaşam tarzını eski tarihî aşiret yapısı ile karıştırmamalıdırlar.”

AŞİRETLER TARİHİ

İbrahim Bozkurt

Toplumlar, milletler, soyunu, nesebini, tarihini, mensup olduğu kavmin, milletin kültürünü bilmelidir. Örf, adet, gelenek, din ve tüm kültürel yönleri ile atalarının tarihini öğrenmelidir ki geleceğine yön verip tarihin karanlığına gömülmesin. Hz. Âdem’den bu yana nice kavimler toplumlar vardır ki bugün onları tanımayız. Bilmeyiz. Nedeni ise tarihlerine kültürlerine sahip çıkmamalarıdır. Hâlbuki toplumlar tarihi ve kültürleri ile anılırlar. İşte bu kitapta tarihinizi örf ve geleneğinizi tanıyacak ve onu sizden sonra gelen nesillerinize aktaracaksınız. Tarih milletlerin yaşam kılavuzudur. Kültür milletlerin Yaşam felsefesidir. Din toplumların hayat tarzıdır. Tarihsiz, dinsiz, kültürsüz toplumların ne dün, ne bugün, ne de yarın yaşam hakkı yoktur. Bütün insanlar âdemoğludur. Hiçbir kavmin Allah katında bir ayrıcalığı yoktur. Ona hakkıyla Hizmet edenler Müstesna.

 

Fiyat: 70.00

ISBN: 9786257383073

Sayfa Sayısı: 784

Ebat: 13.50 x 21.00 (cm)

Kapak: Karton Kapak

Tür: Araştırma

Dil: Türkçe

Yayın Yılı: Ekim 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *