Ala Rengin-Meşru Talepler İçin Sembol

Siyasi talepler meşru zeminler üzerinde ve doğru yöntemler ile gündeme getirilir ve mücadele bu meşru taleplerin kazanılması esasına dayandırılsa başarılı olmamak için neden yoktur. Biz öncelikle doğru ve haklı kavramları kullanmalıyız ve halkımızın duygu ve düşüncelerine hitap edecek semboller ile mücadelemize şekil vermeliyiz. Uzun teorik kavramlar siyasiler ve akademisyenlerin dışında kalan çoğunluk için teşvik edici olmaz. Kürdistan’ı işgal edenlerin en çok kullandığı kavram: “Bayrak ve Özgür-Bağımsız Vatandır.” Sömürü ve işgalci sistemlerin devamı için bu argümanları sıklıkla kullandıkları halde ne yazık ki şimdiye kadar başarılı oldular. Bu kavramlar ile insanlarını birer zombiye dönüştürdüler ve amaçları için geçmişte ölüme gönderdikleri gibi istedikleri her zaman ölüme gitmeye hazır katillere dönüştürmüş durumdalar. Biz egemenler gibi bu kavramları kötü amaçlar için kullanmayı düşünemeyiz. Halkımızın özgürlüğü ve refahı için kullanıldığında bu kavramlar hak ve adalete hizmet edeceği gibi kutsal görev de görebilirler. Ala Rengin’e sahip çıkmakla egemen devletlerin sahte kavramlarını boşa çıkarma şansını da yakalarız. Başka halklar için bayrak çok önemlidir. Ala Rengin biz Kürtler için neden kıymetli olmasın.

Kürtler için uluslararası geçerliği de olan en meşru talep özgür vatan talebi olan bağımsız veya en azından statü sahibi bir Kürdistan’dır. Kendi toprakları üzerinde bağımsız devlet veya statüye sahibi olma talebi İnsan haklarının gereğidir. İnsan hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre bu talep tartışmaya veya farklı düşüncelere göre kabul ve ret etmeye açık değildir. Bizim için bu talebin sembolü de Ala Rengin’dir. Kürtler arasında farklı siyasi guruplar veya partilerin olması normaldir ve kaçınılmazdır. Farklılıkların olmasında sakınca olmadığı gibi her zaman yarar da sağlar. Meşru zemin oluştuğunda farklı yapılarda kendilerine yasal meşruluk sağlamış olurlar. Aksi durumda Türkiye’de olduğu gibi mevcut yasalara göre hiçbir Kürt örgütü meşru değildir.

Newroz Bayramı bütün Ari halklar için önemlidir. Kürtler ve Kürdistan’ın mevcut durumu nedeni ile bizim için çok daha farklı anlamlar da içerecek şekilde önemlidir ve bütün Kürtlerde heyecan yaratmanın yanında aidiyet duygusunun gelişmesine de katkı sağlıyor. Kürtlere karşı saldırıların ve düşmanlığın arttığı dönemlerde halkımız Newroz’a daha fazla önem vermekte. Bayram olmanın yanında Kürt Direnişini ve hak talebini de sembolize etmektedir. Kürt uyanışının durumunu Newroz alanlarında görebiliyoruz.

Geçen sene İstanbul’da yapılan Newroz Kutlamalarına katıldım. Daha önce alışık olmadığımız şekilde insanlarımız alana onlarca Ala Rengin getirmişlerdi. Newroz’a gelenler de Ala Rengin ile fotoğraf çekme yarışına giriyorlardı. Resim çekenlerin farklı siyasi düşüncede olması bence çok önemlidir. Bu davranış beni oldukça duygulandırdı ve sevindirdi. Gerçi son birkaç yılda Bakur’da Kürt Bayrağı’na sahiplenme duygusunun arttığını görüyoruz. Bu sevindiricidir. Umuyorum ve tahmin ediyorum yakın zamanda bu sahiplenme parti ve gurup bayraklarının önüne geçecektir. Ala Rengin’e sahiplenme arttıkça Kurdi aidiyet ve sahiplenme duygusu da ivmeli olarak artacaktır.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *