DİYARBAKIR MERVANİLERİN ŞAHESERİ: ON GÖZLÜ KÖPRÜ

NERMİN ZENGİN – ÖZEL

On Gözlü köprü aynı zamanda yeni evlenen çiftlerin önemli bir uğrak yeridir. Gün boyu davul zurnanın eksik olmadığı, ziyaretçilerin halaya durduğu köprüde hatıra fotoğraflar çekerek düğünlerini ölümsüzleştiriyorlar.

On Gözlü Köprü, Dicle Nehri’nin üstünde, Mardin Kapı’nın 3 km aşağısında, eski Mardin yolu üzerinde bulunur. Kırklar Dağı’nın eteğinde yer alan köprü, On Gözlü Köprü, Dicle Köprüsü ve Silvan Köprüsü olarak da bilinir.

MERVANİLERİN ESERİ

Bazı kaynaklarda, köprünün 515 yılında 1. Anastasias döneminde yapıldığı, 742-743 tarihlerinde ise Emevi halifesi Hişam tarafından onarıldığı belirtilir. Fransız mimar ve arkeolog Albert Gabriel, köprünün antik çağ eseri olduğunu ileri sürer.  Ancak köprünün güneybatı bölümündeki ilk üç gözü arasında yer alan kitabeden bu yapının Kürt Mervaniler tarafından 1065-1067 yılları arasında yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu kitabeye göre köprünün mimarı Sancaroğlu Ubeydoğlu Yusuf’tur.

Bazalt taşlardan, düz bir şekilde inşa edilen yapı on gözden oluşuyor. Köprünün ortasındaki üç gözün üstü dar, batı tarafındaki beş gözün döşemesi ise daha geniştir. Köprünün uzunluğu 172 metredir. Batı kısmından başlayarak ilk beş gözü yaklaşık 10 metre iken, beşinci gözden itibaren genişliği 4 metre azalarak 6 metreye iner.

GE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *