Kürdistan’ın Güneyinde Soykırım

Görüldüğü gibi, gerek Sünni olsun gerek Şii olsun İslam, Müslüman Kürdlere de, Ezidi Kürdlere de soykırım…

Kürdlerin Tarihi

Arkeolojik kazıların, bizzat Kürdler tarafından yapılması, bulguların bizzat Kürdler tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

Milliyetçilik Üzerine

Ana akım Kürd siyaseti, ‘milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım’ diyenlerden oluşmaktadır. Bunların, ana sorunlar karşısında neler düşüneceklerini,…

‘Kürtlerle Türkler’

Kürdçe’ye ise hiç değer vermeyen tutumuyla, Abdullah Öcalan, PKK/KCK’de, Ziya Gökalp ve Alpaslan Türkeşle aynı tutumun…

Ortadoğu’da Devletlerin Kurulması

İsmail Beşikçi Gılgamış’ın arkadaşı Enkidu, (dağdan gelen adam) Kürd’dür. Gılgamış adı bile Kürdçe’dir. Büyük öküz.

Abdurrahman Qassemlu’nun Katledilmesinin 30. Yıldönümü

Abdurrahman Quasemlu’nun katledilesinin otuzun yılında, Qazî Muhammed ve arkadaşlarını, Dr. Abdurrahman Qassemlu ve arkadaşlarını, Dr. Sadık…

Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019

23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi tarihlerin, Türkler için ve Rumlar, Pontuslar, Kürdler,…

‘Özgürlük İçin Sanat’

Savcı, ifade sırasında, Kürdlerin Türklüğünü, Kürdçe diye bir dil olmadığını vs. söylüyordu.

Helsinki’de Sosyal Forum

Bölünmeyle, parçalanmayla, paylaşılmayla, Kürdler, Kürdistan’ın anahtarını kaybetmişlerdir. Anahtar, Kürdleri, Kürdistan’ı bölenlerin, parçalayanların paylaşanların eline geçmiştir.

Teknoloji, Bilim, Eğitim

Galile, ‘Yazık o ülkeye ki, kahramanlara ihtiyaç duyar’ diyordu.