PWK: Kürt ailelerini çocuklarını Kürtçe seçmeli derse kaydetmeye çağırıyoruz

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Basın Bürosu:
Kürt ailelerini çocuklarını Kürtçe seçmeli derse kaydetmeye çağırıyoruz
Kürtçe(Kurmanci, Kirmanckî/Zazakî ) ana dille eğitim hakkı Kürt milletinin en temel, meşru hakkıdır.Türkiye Devleti 100 yıldır Kürtçe ana dille eğitim hakkını tanımamakta, Kürtçenin bir resmi dil olmasını kabl etmemektedir.Kürtçe Anayasa ve tüm yasalarda hala yasaklı bir dildir.
Ama Türkiye eğitim sisteminde, tüm gerekleri yeterince yerine getirilmese de, 12 yıldır, Kürtçe seçmeli ders hakkı mevcuttur.
Kuzey Kürdistan ve Türkiye’deki tüm okullarda, 5,6,7 ve 8. sınıftaki tüm öğrenciler için Kürtçe seçmeli ders hakkı var. Seçmeli derslere başvurular başladı ve 12 Şubat 2024 günü başvurular son bulacak. Ailelerin en geç 12 Şubat 2024 günü seçmeli Kürtçe dersi için başvurmaları gerekmektedir.
Tüm Kürt aileleri Kürtçe Seçmeli Ders hakkını kullanmada duyarlı olmalıdırlar diyoruz. Bu hakkı kullanmak aynı zamanda milli bir görev olarak da benimsenmelidir.
Çocuklar, geleceğimizdirler. Kürt çocuklarının kendi ana dillerini öğrenmeleri için önümüze çıkacak her fırsatı değerlendirelim. Kürtçeyi öğrenerek büyüyen çocuklar, Kürt milletinin geleceğini örmede de temel taşları örmeye başlayacaklardır.
Kürtçe ana dille eğitim ve Kürtçenin bir resmi dil olarak kabulü ve bu hakların Anayasal ve yasal güvencelere kavuşturulması mücadelemizi yürütürken, Kürtçe seçmeli Ders hakkımızı kullanmayı da bu mücadeleye önemli bir katkı olarak benimsemeliyiz.
Kürtçe seçmeli dersin ana okulundan başlayarak, birinci sınıftan 12. sınıfın bitimine kadar devam etmesi için gerekli yasal düzenlemeler için de mücadeleyi yoğunlaştırmalıyız.
Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) olarak tüm Kürt aileleri, çocuklarını Yaşayan Diller ve Lehçeler Bölümü’nde Kürtçe (Kurmancî û Kirmanckî/Zazakî) Seçmeli Ders’e kaydetmeye çağırıyoruz.
04.02.2024
Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Basın Bürosu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *