Kürdlere Soykırım…

iran’ın, Kürdlere karşı, kararlı bir şekilde uyguladığı bu politika soykırım suçunu oluşturmaktadır.

Ramim Hüeyin Penahi ve Loghman ve Moradi isimli kezenler de idam edildi. İran,  Kürd gençlerini idam etmeyi sürdürmektedir.  İran, bu  politikayı uygulamaya kararlı bir şekilde devam etmektedir. Yirmili yaşlarda gençler idam edilmektedir. Kürd gençleri her gün birer ikişer, üçer-beşer  idam edilmektedir. Bu, Kürd nüfusun çoğalmasını, nüfusun kendini üretmesini engelleyici bir durumdur.

Bu durum, Birleşmiş Milletler’in 1948 tarihli, ‘Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal etmektedir. Sözleşmeni 2/d maddesi, ‘Grup içinde doğumları önlemeyi amaçlayan önlemlerin alınması’ndan söz etmektedir.

İran’ın, Kürdlere karşı, kararlı bir şekilde uyguladığı bu politika soykırım  suçunu oluşturmaktadır.  Uluslararası Af  Örgütü gibi İnsan Hakları kurumlarının, İnsan Hakları savunucularının, aktivistlerin, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, İslam Konferansı gibi uluslararası örgütlerin, üniversitelerdeki veya sivil toplum örgütlerindeki uluslararası ilişkiler uzmanlarının, entellektüellerin, aydınların,  İran’ın  Kürd gençlerine  karşı uyguladığı soykırım politikasını gündemlerine almaları, tartışmaları gerekir…

‘İran’da herkes idam ediliyor, bu konuda ayrım-gayrım yapılmıyor’, denebilir. Ama, Kürd gençlerine karşı kararlı, sistematik  bir şekilde uygulanan bu politikanın  özel bir anlamı olduğu, soykırım suçu oluşturduğu açıktır. Aileyi parçalamak, kadını bir diyara, erkeği başka bir diyara sürgün etmek, kadına-erkeğe tıbbi şırıngalar yapmak, toplumda, doğumları önlemeyi amaçlayan  operasyonlardır. Herhangi bir toplumda,  gençlerin idamı bu ilişkileri kökten bitirmektedir.

Dünya, İnsan Hakları örgütleri, aktivistler,  saygın entellektüeller vs. Hüseyin Penahi’nin idam edilmemesi için, çok çaba sarfetti. İran yönetimine bu konuda çok yoğun başvurular oldu. Bu konuda kimseyi dinlemek te İran’ın bir politikası… Bütün bunlara rağmen, İran’ın, insanlık dışı, ahlak dışı, çağdışı bu politikasının ısrarla eleştirilmesi gerekir.

İsmail BEŞİKÇİ

https://m.nerinaazad.org/tr/columnists/ismail-besikci/kurdlere-soykirim

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *