Kadri Cemilpaşa: Bir Kürt Milliyetçisinin Portresi

Selahaddin Uğur Işık tarafından hazırlanan ‘Kadri Cemilpaşa: Bir Kürt Milliyetçisinin Portresi’ adlı kitap Avesta Yayınları arasında çıktı. 

‘Kadri Cemilpaşa: Bir Kürt Milliyetçisinin Portresi’ konulu çalışma, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan Kürtlerin 19. yüzyıldan itibaren geçirdiği sosyal ve siyasal dönüşümlerden başlayarak, 20. yüzyıl Kürt milliyetçilik mücadelesi ve bu dönemde öne çıkan Kürt milliyetçilerinden biri olan Kadri Cemilpaşa’nın hayatını incelemektedir. 20. yüzyıl, Kürt milliyetçiliğinin yavaş yavaş filizlenmeye başladığı bir dönem olmuştur. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra çöken imparatorluğun küllerinden yeni bir ulus inşası için harcanan çabalar Kürdistan’da birtakım yerel isyanlar şeklinde tecessüm etmiştir. Milliyetçi fikirleriyle Kürt toplumunu etkilemeye yönelik olarak aktif bir rol oynamaya çalışan Kadri Cemilpaşa, cumhuriyet dönemindeki Kürt isyanlarının bir kısmında ya doğrudan ya da dolaylı olarak yer almış ve kimi bağımsızlıkçı mücadelelere destek vermiştir.

Bağımsız ve birleşik bir Kürt devleti tahayyülünde olduğundan, sadece Türkiye’de yaşayan Kürtlerin değil, komşu ülkelerde de meskûn Kürtlerin bağımsızlığı için çalışan birtakım Kürt örgütlerine destek vermiş ve uzun yıllar boyunca bu çabasını sürdürmüştür. Fakat tüm bu çabaları neticesinde kesin bir başarı gösterememiş ve amacına ulaşamamıştır.

SELAHADDİN UĞUR IŞIK

1985 yılında Diyarbekir’de doğdu. Diyarbekir’de başladığı eğitim yaşamını İstanbul’da sürdürdü. Kartal Medine Tayfur Sökmen Lisesi’nin ardından 2007 yılında Dicle Üniversitesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini, 2010 yılında hazırladığı “Diyarbakırlı Cemilpaşazade Ailesinden Kadri Cemilpaşazade’nin Hayatı, Faaliyetleri (1891-1973)” adlı tez çalışmasıyla tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdi. 2007 yılından bu yana İstanbul’da Coğrafya öğretmeni olarak çalışmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sosyal bilimler alanında akademik tez danışmanlığı yapmaktadır. Yayımlanmış Kitapları – İdea ve Kan, Diclem Sahaf Yayınları (2006) 

Kadri Cemilpaşa

Bir Kürt Milliyetçisinin Portresi

Selahaddin Uğur Işık
ISBN: 978-605-5279-92-9

Birinci baskı: 2015

21.5×13.5, 272 sayfa, 19TL

www.avestakitap.com

https://www.facebook.com/wesanenavesta

https://twitter.com/avestayayin

http://www.youtube.com/avesta1995

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *