Dünyada kaç milyon Kürt var ve hangi ülkelerde yaşıyor?

Ortadoğu’nun en büyük halklarından biri olan Kürtlerin nüfusu her yıl artıyor. Peki, dünyada kaç milyon Kürt var? Hangi ülkelerde kaç Kürt yaşıyor?

Kürtler, Ortadoğu’da yaşayan, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı bir dil konuşan, çoğunlukla İslam dinine mensup bir halktır. Kürtlerin kökeni, antik çağlara kadar uzanmaktadır. Kürtler, tarih boyunca pek çok devlet ve imparatorlukla ilişki içinde olmuş, farklı siyasi ve dini akımlara katılmış, çeşitli kültürel etkileşimler yaşamıştır.

Kürtler, 20. yüzyılda, ulusal kimliklerinin tanınması ve kendi kaderlerini tayin etme hakkı için mücadele etmiş, pek çok baskı, zulüm ve katliama maruz kalmıştır. Kürtler, günümüzde de hak ve özgürlüklerini elde etmek için çeşitli siyasi, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir.

Dünyada Kaç Milyon Kürt Var Ve Hangi Ülkelerde Yaşıyor4

DÜNYADA NÜFUSLARI NE KADAR?

Dünyada yaşayan Kürtlerin sayısı, kesin olarak bilinmemektedir. Farklı kaynaklar, Kürt nüfusunu farklı şekillerde hesaplamakta, farklı kriterler kullanmaktadır. Kürt nüfusunun belirlenmesinde, resmi nüfus sayımları, anketler, araştırmalar, tahminler ve projeksiyonlar gibi yöntemler kullanılmaktadır. Ancak, bu yöntemlerin her biri, kendi içinde bazı sorunlar ve sınırlılıklar taşımaktadır.

Dünyada Kaç Milyon Kürt Var Ve Hangi Ülkelerde Yaşıyor3

Örneğin, resmi nüfus sayımları, Kürtleri tanımayan veya Kürt kimliğini baskılayan devletler tarafından yapıldığında, Kürt nüfusunu eksik veya yanlış yansıtabilmektedir. Anketler ve araştırmalar ise, Kürtlerin kendilerini nasıl tanımladıkları, hangi dil ve lehçeyi konuştukları, hangi dine ve mezhebe bağlı oldukları gibi faktörlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Tahminler ve projeksiyonlar ise, Kürt nüfusunun doğum, ölüm, göç, evlilik, asimilasyon gibi dinamiklerini dikkate alarak, Kürt nüfusunun gelecekteki durumunu öngörmeye çalışmaktadır.
Bu nedenle, dünyada yaşayan Kürtlerin sayısı, farklı kaynaklarda farklı rakamlar olarak verilmektedir. Genel olarak, dünyada 40 ile 80 milyon arasında Kürt olduğu kabul edilmektedir. Bu rakam, dünya nüfusunun yaklaşık %1’ine denk gelmektedir. Kürtler, dünyanın en büyük etnik gruplarından biri olarak kabul edilmektedir.

Dünyada Kaç Milyon Kürt Var Ve Hangi Ülkelerde Yaşıyor2

HANGİ ÜLKELERDE YAŞIYORLAR

Kürtler, dünyanın pek çok ülkesinde yaşamaktadır. Ancak, Kürtlerin en yoğun olarak yaşadığı bölge, Ortadoğu’dur. Kürtler, Ortadoğu’da, Türkiye, İran, Irak, Suriye ve diğer ülkelerde yaşamaktadır.

Kürtlerin hangi ülkelerde kaç kişi olduklarına dair farklı kaynaklarda farklı rakamlar bulunmaktadır. Aşağıda, bazı kaynaklardan derlenen Kürt nüfusuna dair tahmini veriler sunulmuştur.
Bazı ülkedeki Kürt nüfusu şöyle:

1- Türkiye: 32,812,439

2- İran : 18,281,137

3- Irak ve Federal Kürdistan Bölgesi: 7,949,571

4- Suriye : 3,642,117

5- Almanya: 1,898,319

6- Avrupa’nın diğer ülkeleri: 1,892,691

7- Kazakistan: 892,638

8- Gürcistan: 758,009

9- Ermenistan: 699,571

10- İsrail: 592,622

11- Afganistan: 312,075

12- Pakistan: 234,006

13- Mısır: 153,561

14- Sudan: 101,000

15- Bosna-Hersek: 8,788

Araştırılan bu verilere göre, Kürtlerin dünya üzerindeki nüfusu 70 milyonu aşıyor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *