F. Uzun’un Katledilmesi: Büyük Plan, Halk Güçlerini ve Kürt Örgütlerini Tasfiye, PKK’yi İkame …

Ferit Uzun, 22 Kasım 2014’te Saat 12.00’de Siverek’te Asri Mezralıkta Mezarının başında ANILACAK

Ferit Uzun, bundan tam 36 yıl önce, Siverek’te, evinin önünde,  1 yaşındaki  kızını kuacağında tutarken, hunharca, 22 Kasım 1978’de, katledildi.

Ferit Uzun’un katledildiği dönem, Kürt ulusal hareketinin hızla gelişmeye ve örgütlenmeye başladığı dönemdi.

Ferit Uzun’u, 1970 yılında, Ankara Devrimci Doğu Kültür Ocakları (Ankara DDKO) Başkanı olduğum zaman tanıdım. Ben Ankara Hukuk Fakültesindeydim, O da Ankara Ziraat Fakültesindeydi.

Ferit Uzun, 1970 yılında Ankara DDKO üyesi oldu. Dernekte aktifçe folklor çalışmalarını yürüttü. Bizler, bir kısım DDKO yöneticileri, 12 Mart 1971 Askeri darbesinden önce, Ekim 1970’te tutuklandık.

O da darbe sonrası tutuklandı. Diyarbakır-Siirt İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Cezaevinde beraber olduk. Diyarbakır-Siirt İlleri Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde, DDKO Davasından yargılandı ve ceza aldı. Yargılanma sırasında siyasi savunma yaptı.

Hapishanede bulunduğu zaman, Kürtçe şiirler yazdı. Kürt Folklorünün geliştirilmesi için çalıştı.

İyi saz da çalıyordu.

Güney Kürdistan’da, 1975’te Kürtlerle Baas Rejimi arasında savaş çıktıktan sonra, hızla siyasileşti.

1974 yılında Genel Af Kanunu sonucu tahliye oldu. Hızla okulunu bitirdi, Ziraat Mühendisi oldu. Hiç beklemeden Kürdistan’a gelip yerleşti, Ziraat Mühendisliği yapmaya başladı.

Halkla yakın temasları ve ilişkileri oldu. Halk onu çok sevdi. Çünkü o halkın bütün sorunlarıyla doğrudan ve yakından ilgileniyordu.

Okulu bitirmek için çalışırken, Kürdistan ulusal hareketinin örgütlenmesinin dışında da kalmadı: Aktifçe Kürdistan ulusal hareketinin örgütlenmesi içinde oldu. Kürdistan ulusal hareketinin lider kadroları arasında yer aldı. KAWA Örgütlenmesinin lider kadroları arasında önemli bir konuma yükseldi.

*****

Ferit Uzun’un, halk tarafından sevilen biri olması, Kürt liderleri arasında yer alması ve  Siverek’te büyük bir aileye sahip olması, Onun öldürülmesinde büyük amaçların güdüldüğünü ortaya koyuyordu.

Ferit Uzun, KAWA Örgütünün liderliğini yaptığı, güçlü bir toplumsal ve ailesel konuma sahip olduğu zaman katledildi. Yine öldürüldüğü zaman, Kürt yurtsever örgütleri Siverek’te oldukça yaygın, etkin, tayin edici, sorun çözücü, devleti etkisiz hale getirmiş durumdaydı.

Ferit Uzun katledildikten sonra, Ferit Uzun’u hunkarca ve barbarca katledenler, Onun Mehmet Bucak’ın liderliğini yaptığı Bucaklar Aşireti tarafından öldürüldüğü iddiasını yaygınlaştırdılar. Bu iddiaya karşı, Bucakların liderleri, Ferit Uzun’un ölümüyle ilişkilerinin kesinlikle olmadığını ailesine ve kamuoyuna açıkladılar.

Ama Kürt ulusal hareketinin o zamanki solcu zihniyeti, ağaları, Kürt egemen sınıflarını kafadan ve kayıtsız şartsız düşman ilan ettiği için: Bucakların Ferit Uzun’u öldürdüğüne inandı. Oysa aynı tarihlerde Ferit Uzun’un ailesinin, Ferit Uzun’un Bucaklar tarafından öldürülmediğini bildikleri, daha sonraki tarihlerde bilindi. Ne yazık ki, ailesi ta başta bu konuda tutum takınmamakla, işleyen plana dolaylı hizmet etmiş oldu.

*****

Ferit Uzun’un PKK tarafından barbarca ve hunharca katledildiği, 12 Eylül 1980 Askeri darbesinden sonra, PKK’lıların sorgularda ve mahkemelerde verdikleri ifadelerle; PKK’nın  muhalif konuma geçen yöneticileri ve kurucularının açıklamaları ve yazdıklarıyla açığa çıktı.

Ferit Uzun’un, büyük bir plan sonucu ve önemli stratejik amaçlarla öldürüldüğü en genel planda kavranıyordu.

Ferit Uzun’un öldürülmesinde yapılan planın stratejik amaçlarına bakarsak.

1-Siverek’te kaos yaratmak ve bu kaosu Kürdistan’da yaygın hale getirmek.

2-Ferit Uzun Ailesi ile Bucaklar arasında çatışma yaratmak. Bu aileler geniş olduğu için, bu çatışmanın büyük bir halk çatışmasına dönüşmesini sağlamak.

3- Başta KAWA Örgütü olmak üzere, Kürt örgütlerini Bucaklarla çatıştırmak. Bu çatışma sonucunda, Bucakları destekleyen ve Kürt Örgütlerini destekleyecek halk kesimlerini çatıştırmak.

4-Halk güçlerini ve Kürt Örgütlerini  zayıftarak, güçsüz ve etkisiz hale gelen devlet gücünü yeniden tesis etmek ve yapılandırmak.

5-Bunun sonucunda da, hem ulusal harekete temel ve taban olan halk güçlerini, hem geçmişten beri Kürt ulusal hareketine katılacağından korkulan ve tasfiyesi düşülen Kürt aşiretlerini, Kürt ağalarını ve diğer yönetici kesimleri etkisiz hale getirmek; hızla gelişen ve güçlü halk desteğine sahip olan Kürt Örgütlerini tasfiye etmek.

Ferit Uzun’un öldürülmesinden sonra, halkın, ismi geçen ailelerin sağ duyusu, Kürt yurtseverlerinin itiyatlı ve rasyonal yaklaşımlarıyla bu plan başarıya ulaşmadı.

Bu plan, başka bir zamanda ve alanda hayata geçirildi.

PKK’nın, Hivan’da Süleymanlar Ailesine yaptığı saldırı ve Mehmet Bucak’a karşı gerçekleştirdiği suikast eylemi, devletin bu büyük planını somutça gün yüzüne çıkardı.

PKK’nın Mehmet Bucak’a karşı gerçekleştirdiği suikast eylemi ve provakasyon sonucu, Bacaklar Halk Güçlerine ve Kürt Yurtseverlerine saldırdı.

Devlet, PKK ve Bucaklar arasındaki çatışmayı çok ustaca yönetti. PKK, zayıfladığı zaman ve silahı eksildiği zaman ona; Bucaklar zayıfladığı ve silahları eksildiği zaman, Bucaklara destek verdi.

Bu çatışma, 12 Eylül 1980 Darbesini de hazırlayan ve gerekçe olan bir vakıa oldu.

Askerlerin yönetimi ele geçirmesinden sonra, tango son buldu. Hilvan’da, Siverek’te, diğer bölgelerde halkla ve Kürt örgütleriyle savaşan PKK ortada kalmadı.

Devletin PKK eliyle sürdürdüğü bu stareji sonucunda:

1-Hilvan, Siverek, diğer Kürdistan şehirlerinde binlerce halktan ve yurtseverlerden katledilenler oldu.

2-Kürdiastan şehirlerinden metropollara, devletin Kürdistan’ı insansızlaştırma stratejisi gereği, kitlesel göçler başladı.

3-Siverek özelinde: 1000 kişi katledildi. Siverek büyük göç oldu. Siverek nüfusu, 60.000’den 29.000’e indi.

Devletin PKK eliyle Mehmet Bucak’a karşı gerçekleştirdiği planlı suikast eyleminden sonra: Ferit Uzun’un öldürülmesindeki stratejik amaçlar gerçekleşmiş oldu. Devlete yakın duran, ama devlete karşı bir ölçüde özerk olan Kürt toıplumsal güçleri, en baştada Bucaklar, hem etkisiz hale getirildi ve hem de teslim alındı.

Siverek’de devlet gücü yeniden ikame edildi. Kürt Örgütleri tasfiye edildi. Onların yerina PKK ikame edildi. PKK bu ikame süreci daha kapsamlı bir halde bulunduğumuz aşamada da devam ediyor.

*****

Ferit Uzun, PKK tarafından barbarca katledilen bir Kürt lideriyd. Bunun yanında PKK, lider konumda olan yüzlerce Kürt yurseverini, aydını ve siyasetçisi katletti. Bunu sadece kendi dışındaki Kürt Örgütlerinin üyesi kadrolara karşı yapmadı. Kendi bünyesinde de binlerce Kürt yurseverini infaz ederek tasfiye etti. PKK bu uygulamaları ve barbarlığı sadece Kürdistan’ın Kuzey parçasında değil, Kürdistan’ın bütün parçalarında ve Avrupa’da gerçekleştirdi.

PKK, sadece Kürt yurtseverlerini değil, yüzlerce Türk Sosyalistini de katletti.

Kürdistan’ada zamana yayılmış bir devlet katliamına ön ayak oldu.

Bunların hepsi, PKK’nın, devletin nemenem bir projesini olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

PKK’nın, Onun lideri Öcalan’ın, başta Ferit Uzun olmak üzere katlettiği sıradan Kürt insanı, Kürt Yurtseverleri, Türk Sosyalistleriyle ilgili hukuki hesap vermelidir. Bedelini ödemelidir.

Öcalan’ın Devletle geliştirdiği “Çözüm Süreci” hikayesi de onun hukuki sorumluluktan kurtulmasını sağlamamalıdır.

Amed, 20 Kasım 2012 

 

(ibrahimguclu21@gmail.com)_______________________

NOT: Ferit Uzun, 22 Kasım 2014’te Saat 12.00’de Siverek’te Asri Mezralıkta Mezarının başında ANILACAK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *