Filmê Mano Xelîl Cîran

Film li ser praktîkên Baas ê şofînî û nijadperestî ku di salên heftê de bi ser…