ENFORMASYON TOPLUMU BAĞLAMINDA KÜRESELLEŞME VE YENİ TOPLUM SİSTEMİNE GENEL BİR YAKLAŞIM

Rozen ATEŞ* ÖZET    Uygarlık ya da uygarlaşma tarihinin arkeolojik kazısı yapıldığı zaman insanların (toplumların) yaşayış biçimleri;…

Küresel Güçlerin Konumlanmasında Kürdlerin Rolü

Küresel dünyanın en kozmopolit konumu olan Ortadoğu’da kartlar görünür bir biçimde karılmaya başlandı. Sykes-Picot anlaşmasının sona…

KÜRD ULUSUNUN KURTULUŞ YÖRÜNGESİ

Kürdler, yaklaşık 40-50 milyona yakın nüfusu ile birçok siyasal haklardan mahrum bırakılan Ortadoğu/Yakındoğu’nun en kadim halklarındandır.…

SİSTEM, SAVAŞ VE AMAÇLAR ÜZERİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM

Dünyanın dört bir yanındaki neo-liberal hükümet politikaları, küreselleşme süreçleri aracılığı ile sermayeyi elinde bulunduran hegemon devletler,…

SEKTEYE UĞRAMIŞ ÜTOPYA

Çeşitli medya kuruluşlarının haberlerini takip edince, Kürdistan coğrafyasının tahribi, insansızlaştırılması açıkça göz önündeyken, kendine aydın mahlasını…

Kürd Halkının Tercihine Dair!

”Eğer herkes Parti’nin dayattığı yalanı kabulleniyorsa, o zaman yalan tarihe geçecek ve gerçek olacak.” demişti İngiliz…

Medya, Kürd Medyası ve Kürd Toplumu Üzerine

Medya, üzerinde en çok konuşulan ve en çok tartışılan alanlardan bir tanesidir. İlk yazılı basından günümüz…

KURD/KURDISTAN MESELESİNE/SORUNLARINA İLİŞKİN DEĞİNMELER

Her şeyden önce bir konu hakkındaki görüşlerimizi belirtmek ve o konu hakkındaki düşüncelerimizi dinler-kitleye sağlıklı bir…

Sykes-Picot antlaşmasının 100. Yıldönümünde Kürdler

16 Mayıs 1916 yılında Sykes-Picot antlaşmasıyla beraber, kağıt üzerinde suni bir şekilde çizilen yeni Ortadoğu haritası,…