Ji bo civatek serbixwe, demokratîk û azad!|Sunday, February 17, 2019

Archives

ENFORMASYON TOPLUMU BAĞLAMINDA KÜRESELLEŞME VE YENİ TOPLUM SİSTEMİNE GENEL BİR YAKLAŞIM

August 3rd, 2017 (1)
Rozen ATEŞ* ÖZET    Uygarlık ya da uygarlaşma tarihinin arkeolojik kazısı yapıldığı zaman insanların (toplumların) yaşayış biçimleri; ilkel yaşamdan, tarım toplumuna, tarım toplumundan sanayi toplumuna ve sanayi toplumundan ise enformasyon toplumuna göre karakterize olduğu görülmektedir. Bilginin artması ...

Küresel Güçlerin Konumlanmasında Kürdlerin Rolü

July 20th, 2017 (0)
Küresel dünyanın en kozmopolit konumu olan Ortadoğu’da kartlar görünür bir biçimde karılmaya başlandı. Sykes-Picot anlaşmasının sona ermesi ve küresel aktörlerin, Ortadoğu’da hegemonya oluşturma girişimleri, küresel güçleri karşı karşıya getirdi. Küresel siyasette söz sahibi olan ülkelerin dışında, ...

KÜRD ULUSUNUN KURTULUŞ YÖRÜNGESİ

July 19th, 2016 (0)
Kürdler, yaklaşık 40-50 milyona yakın nüfusu ile birçok siyasal haklardan mahrum bırakılan Ortadoğu/Yakındoğu’nun en kadim halklarındandır. Tarihin birçok sayfasında karşımıza çıkan Kürd/Kürdistan realitesi, tarihe birçok iz bırakmıştır. Geçmişin arkeolojik kazısını yaptığımız zaman –günümüzde de hala değişmeyen- ...

SİSTEM, SAVAŞ VE AMAÇLAR ÜZERİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM

July 13th, 2016 (0)
Dünyanın dört bir yanındaki neo-liberal hükümet politikaları, küreselleşme süreçleri aracılığı ile sermayeyi elinde bulunduran hegemon devletler, dünyayı çeşitli yollar ile yeniden şekillendirerek; coğrafyaları, hayatları, milletleri, ülkeleri ekonomik değer hiyerarşisine göre düzenleyerek toplumsal yaşamı bir bütün haline ...

SEKTEYE UĞRAMIŞ ÜTOPYA

July 5th, 2016 (0)
Çeşitli medya kuruluşlarının haberlerini takip edince, Kürdistan coğrafyasının tahribi, insansızlaştırılması açıkça göz önündeyken, kendine aydın mahlasını takanların bu olaylara sessiz kalması absürt bir yaklaşımın nasıl gözler önüne serildiğine şahit oluyoruz. 5-6 ay önce kendi evlerinde, tüm ...

Kürd Halkının Tercihine Dair!

June 29th, 2016 (0)
”Eğer herkes Parti’nin dayattığı yalanı kabulleniyorsa, o zaman yalan tarihe geçecek ve gerçek olacak.” demişti İngiliz düşünür George Orwell. Bu fikirden mütevellit, bugün HDP’nin Kürd halkı üzerindeki etkisi de bu yönde gelişmektedir. Her defasında Kürd halkının ...

Medya, Kürd Medyası ve Kürd Toplumu Üzerine

June 19th, 2016 (0)
Medya, üzerinde en çok konuşulan ve en çok tartışılan alanlardan bir tanesidir. İlk yazılı basından günümüz görsel medyasına kadar kudretli bir güç olarak görülen medyayı, güçlü olan herkes elinde bulundurmak istemiştir. Çünkü medya tekeli, kimilerince ideolojik ...

KURD/KURDISTAN MESELESİNE/SORUNLARINA İLİŞKİN DEĞİNMELER

June 8th, 2016 (0)
Her şeyden önce bir konu hakkındaki görüşlerimizi belirtmek ve o konu hakkındaki düşüncelerimizi dinler-kitleye sağlıklı bir şekilde aktarmamızın en önemli yolu, sahip olduğumuz bilgi ve birikimi belgelere ve gerçekliklere dayandırarak aktarmaktır. Çünkü tarih içinde gelişen olaylar ...

Sykes-Picot antlaşmasının 100. Yıldönümünde Kürdler

May 21st, 2016 (0)
16 Mayıs 1916 yılında Sykes-Picot antlaşmasıyla beraber, kağıt üzerinde suni bir şekilde çizilen yeni Ortadoğu haritası, Kurd ve Kurdistan adına da bir çok felaketi beraberinde getirdi. İngiliz ve Fransız sömürgeciler arasında 1.Dünya paylaşım savaşı sırasında kendi ...